tř. Spojenců 14, Olomouc

Statutární město Olomouc provozuje dvě dětské skupiny, a to na tř. Spojenců 14 v centru města. Budova je umístěna ve vilové zástavbě tzv. „Úřední čtvrti“ a přímo navazuje na park Čechovy sady. Kapacita Dětské skupiny Ječmínek je 15 dětí a kapacita Dětské skupiny Kaštánek je 20 dětí. Služba je určena pro děti do 3 let věku.

V Dětské skupině Ječmínek pečují 3 dětské sestry o 15 dětí, Dětská skupina Kaštánek je pro 20 dětí, o které se starají také 3 dětské sestry. Dětské sestry mají dlouholetou praxi v oboru. Každá dětská skupina má vlastní šatnu, dvě vybavené herny, ložnici a sociální zařízení. Pro pobyt dětí venku využíváme oplocenou zahradu přiléhající k budově, kde si děti hrají v dřevěném domečku, autíčku, na skluzavce, na pískovišti, které je kryto pergolou, a v indiánském domečku.

Poplatek za pobyt v dětské skupině se hradí v měsíčních intervalech. Částka se skládá ze stravného a provozních nákladů.

Dětské skupiny zajišťují

 • zdravotně výchovnou péči pro děti zpravidla od jednoho do tří let věku v denním režimu v provozní době od 6:15 do 16:15 hodin
 • výchovnou činnost přiměřenou věku dítěte; během týdne se střídá tělesná, pracovní, hudební, výtvarná a rozumová výchova a do všech těchto výchov se prolíná výchova mravní
 • pravidelný pobyt dětí venku a hry na zahradě
 • pro děti během roku zábavné akce s programem a výzdobou k posílení kladného citového vnímání
 • přípravu a podávání celodenní stravy a pitného režimu dětí
 • poskytnutí oblečení dětem do herny i na pobyt venku pro jednotlivá roční období, praní dětského oblečení a ložního prádla
 • odborné poradenství pro rodiče dětí v otázkách sociálně zdravotních, výchovy, výchovných pomůcek
 • odborné praxe studentů v zařízení

Denní program v dětských skupinách

 • Ranní příchod: Dítě přivádí dospělá osoba a informuje o zdravotním stavu dítěte (rýma, vyrážka, zvracení, průjem…)
 • Volná hra dětí: 6:15 – 8:00 - volná hra dětí dle vlastního výběru
 • Snídaně: 7:30 – 8:00
 • Ranní cvičení: 8:30 - procvičení celého těla, dechová cvičení
 • Výchovné zaměstnání dle věkových skupin: 8:45 - během týdne se střídá rozumová, tělesná, hudební, výtvarná a pracovní výchova
 • Ovocná svačinka: 9:00
 • Pobyt venku: 9:00 – 11:15 - hry na zahradě podle ročního období. Zcela omezeny za nepříznivého počasí (silný nárazový vítr, déšť, mlha, teplota pod -10 °C).
 • Oběd: 11:15 - děti jsou vedeny ke stolování a samostatnosti při jídle
 • Polední klid: 12:00 - 14:00
 • Odpolední svačinka: 14:20
 • Odpolední hry: 14:45 – volná polořízená hra v herně nebo na zahradě dle ročního období. Postupné vydávání dětí rodičům.

Veškeré oblečení, které dětem zařízení poskytuje, je součástí poskytované služby. Dětem je podávána batolecí strava - denně čerstvě připravovaná přímo v zařízení.

31. ledna 2022 (po)