Mateřská škola má dvě budovy – MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda. V každé z nich je 78 dětí. Dohromady tedy organizace pečuje o 156 dětí.

Cílem obou mateřských škol je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti odbornou péčí kvalifikovaného personálu, prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů aktivizujících jeho rozvoj a učení.

Mateřské školy jsou přístupny k péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V současnosti integrují děti se sluchovým postižením, poruchou autistického spektra, diabetem.

Mateřská škola má vlastní jídelnu, prostřednictvím níž nabízí, v případě potvrzených zdravotních obtíží, možnost alternativního stravování v MŠ Helsinská.

Mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách v prostorách MŠ kroužky. Otevřené kroužky v letošním roce a mnoho dalších informací o našich mateřských školách naleznete na našich webových stránkách.

Bc. Marta Slouková, ředitelka MŠ
předsedkyně MSPV (Moravský svaz předškolní výchovy)

Otevírací doba

Po - Pá 6:15–16:15V areálu školky se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Vstup do areálu školky tvoří jednokřídlá branka o průjezdové šířce 90 cm. Touto brankou se vchází do dvora školky, jehož povrch je tvořen zámkovou dlažbou. Před hlavním vstupem se nachází 7 schodů o výšce jednoho schodu 13 cm a hloubce 30 cm. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou hlavního křídla 70 cm a vedlejšího také 70 cm.Výška prahu je 2 cm. Druhé křídlo se dá v případě potřeby snadno otevřít. Poté se vchází do malého zádveří s šířkou 2,60 m a hloubkou 2 m. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání do zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 70 cm a vedlejšího také 70 cm. Schody se v zádveří žádné nenachází. Budova má krom přízemí ještě jedno patro, do kterého se nelze dostat jinak než po schodišti. V prvním patře jsou umístěny třídy a běžné WC. Výše zmíněné schodiště do 1. patra je široké 1,20 m, výška jednoho schodu je 15 cm a hloubka 32 cm. Počet schodů je 15.

V přízemí se kromě tříd nachází ještě šatny, které mají průjezdovou šířku dveří 80 cm. Stejná průjezdová šířka dveří je i u tříd. WC se v objektu nachází pouze běžné, průjezdová šířka dveří je 80 cm do předsíně WC a do samotných kabinek je průjezdová šířka pouze 60 cm. Z přízemí vede poté schodiště do suterénu, kde se nachází kuchyň s únikovým ( služebním) východem. Součástí školky je i rozlehlá zahrada, do které se vchází hlavním vchodem ze školky. Do budovy nevede žádný bezbariérový vchod, není zde plošina či výtah k překonání patra a ani se zde nenachází žádné upravené bezbariérové WC. Z těchto důvodu je objekt hodnocen jako nepřístupný.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Helsinská 11
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 750 108
e-mail: [email protected]
web: http://www.mshelsinska.cz