Mateřská škola má dvě budovy – MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda. V každé z nich je 78 dětí. Dohromady tedy organizace pečuje o 156 dětí.

Cílem obou mateřských škol je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti odbornou péčí kvalifikovaného personálu, prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů aktivizujících jeho rozvoj a učení.

Mateřské školy jsou přístupny k péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V současnosti integrují děti se sluchovým postižením, poruchou autistického spektra, diabetem.

Mateřská škola má vlastní jídelnu, prostřednictvím níž nabízí, v případě potvrzených zdravotních obtíží, možnost alternativního stravování v MŠ Helsinská.

Mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách v prostorách MŠ kroužky. Otevřené kroužky v letošním roce a mnoho dalších informací o našich mateřských školách naleznete na našich webových stránkách.

Bc. Marta Slouková, ředitelka MŠ
předsedkyně MSPV (Moravský svaz předškolní výchovy)

Otevírací doba

Po - Pá 6:15–16:15Helsinská 11
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 750 108
e-mail: mshelsinkaol@seznam.cz
web: http://www.mshelsinska.cz