PMS pomáhá zmapovat dostupnost psychologických a psychiatrických služeb pro rodiny s dětmi v soudním okrese Olomouc

Probační a mediační služba (PMS) pomáhá v soudním okrese Olomouc zanalyzovat a vyhodnotit dostupnost psychiatrické a psychologické péče pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížných životních situacích. S výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo ve spolupráci s lokální síťařkou Ministerstva práce a sociálních věcí Eliškou Moravcovou, seznámí koordinátorka Týmu pro mládež, Barbora Skoupilová z PMS, specialisty na mezioborovém setkání 13. listopadu.
12.11.2018

Olomouc hledá třinácté jméno pro vánoční strom

Dvacetimetrová douglaska z Věrovan bude od neděle 18. listopadu zdobit Horní náměstí. Skutečným vánočním stromem se stane v pátek 23. listopadu, kdy se rozsvítí a dostane jméno vzešlé ze soutěže.
08.11.2018

Svatomartinské trhy odstartují sezonu setkávání v centru města

V pátek a po oba víkendové dny oživí Horní náměstí Svatomartinské trhy. Tyto tradiční svátky mladého vína tak současně odstartují sezonu, kdy se Olomoučané rádi setkávají v centru města, protože se zde v podstatně vyšší míře odehrávají různé kulturní akce. Nedlouho po svatomartinských trzích totiž na obou hlavních náměstích začnou také trhy vánoční.
07.11.2018

Sázení lípy republiky a lampiónový průvod 31. 10. 2018

Tradiční lampionový průvod městskou částí Řepčín byl letos spojen se sázením lípy republiky k 100. výroční vzniku samostatného Československa. Ve spolupráci s KMČ Olomouc – Řepčín jsme památeční lípu zasadili v areálu před SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín.
02.11.2018

Kdo letos Olomouci nabídne nejkrásnější strom?

Urostlý strom je tradiční ozdobou Vánočních trhů v Olomouci. Na Horním náměstí stojí před radnicí jako součást vánočního městečka, které každoročně v prosinci vyroste na Horním a Dolním náměstí. Tradicí se už stalo, že strom pokaždé městu a hostům Vánočních trhů věnuje některý Olomoučan.
25.10.2018

Burza v Olomouci nabídne práci, vzdělání, poučení i zábavu

S mottem „Hledejte práci tam, kde skutečně je“ proběhne v úterý 23. října Burza práce a vzdělání v Olomouci. Uskuteční se od 9 do 17 hodin v pavilonu A na Výstaviště Flora. Vstup je zdarma. Burza se koná pod záštitou města Olomouce.
22.10.2018

Jdeme celá rodina - podzimní stezka poznání

Přijďte strávit příjemné odpoledne ve společnosti svých nejbližších. Zažijte hezké prostředí podzimních olomouckých Poděbrad na mezigenerační akci. Pro účastníky bude připraveno občerstvení zdarma. Děti se mohou těšit na drobnou odměnu.
19.10.2018

Olomouc má místa přátelská rodinám – postupně je představíme

Město Olomouc začalo vyhledávat a oceňovat místa, která jsou vstřícná k rodinám s dětmi. Systematická podpora rodin je už léta dlouhodobým cílem vedení města. V polovině května poprvé převzali zástupci organizací a spolků, které jsou vstřícné k rodinám a dětem, ocenění své činnosti. Zároveň město spustilo vyhledávání a oceňování dalších míst a zařízení.
06.10.2018

Prototyp tradiční rodiny si zaslouží respekt a důvěru společnosti

Tradiční rodina není mrtvá. Konference k rodinné politice města Olomouce ukázala naději, že i ve světě, kde se různé tradiční jistoty drolí a jsou s oblibou zpochybňovány, mají pojmy rodina, rodiče a rodinná pouta pořád silný význam i formující vliv.
03.10.2018