Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, jež na rozdíl od ústavní péče má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Náhradní rodinná péče se v ČR uskutečňuje ve třech právních režimech: adopcí (tj. osvojením), pěstounstvím nebo poručenstvím.

Kde můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, pracoviště Štursova 1, Olomouc

Náhradní rodinné péči se věnují:

26. srpna 2014 (út)