Sociální kuratela dětí a mládeže

Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže

Občané mohou uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, na výchovné a sociální problémy dětí a mládeže, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace, nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova a toulky, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu a vandalismus.

logo-ospod

22. ledna 2015 (čt)