Fond pomoci olomouckým dětem vyhlašuje výzvu na podávání žádostí o dary z rozpočtu města Olomouce na přímou podporu dětí a žáků ve věku 5–19 let (včetně) pocházejících z nízkopříjmových rodin.

Dar do výše 5000 Kč slouží na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, prázdninových aktivit dětí a žáků nebo pobytů dětí a žáků a jejich doprovodu v léčebných nebo rehabilitačních zařízeních. Ve výjimečných případech lze poskytnout až 10 000 Kč.

Podmínkou je trvalý pobyt v Olomouci nebo účast na předškolním, základním nebo středním vzdělávání ve školách na území města a dále příjem domácnosti odpovídající nároku na přídavek na dítě. Žádat lze do vyčerpání vyčleněných financí.

Přílohy

 

13. ledna 2023 (pá)