Město Olomouc začalo vyhledávat a oceňovat místa, která jsou vstřícná k rodinám s dětmi. Systematická podpora rodin je už léta dlouhodobým cílem vedení města. V polovině května poprvé převzali zástupci organizací a spolků, které jsou vstřícné k rodinám a dětem, ocenění své činnosti. Zároveň město spustilo vyhledávání a oceňování dalších míst a zařízení.

Historicky první předávání certifikátů pro zástupce míst přátelských rodině se odehrálo 16. května na radnici v zasedací místnosti primátora. Na základě návrhů a podnětů od veřejnosti bylo v prvním ročníku vybráno deset zařízení a organizací, které se různým způsobem staví vstřícně k rodičům s dětmi. „Projekt Místa přátelská rodině je novou prorodinnou aktivitou našeho města. Hlavním smyslem projektu je pomoci rodičům lépe se zorientovat v zařízeních, kde jsou děti vítány, a motivovat provozovatele různých podniků, aby se snažili být k rodinám s dětmi vstřícní,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Rodiče mnohdy neví, zda v tom či onom zařízení počítají i s dětmi. Může se jednat například o kavárny, restaurace, obchody, ale i úřady, kulturní, volnočasová a další zařízení, která jsou svým přístupem a vybavením vstřícná dětem,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Na setkání byli přítomni zástupci všech deseti nominovaných organizací a zařízení. Organizace od města obdržely certifikát – místo přátelské rodině, k tomu navíc i jako poděkování drobné dárky. V současné době je už možné navrhovat další organizace do druhého ročníku udělování certifikátů, a to do 31. srpna. Následně proběhne hodnocení navržených organizací dle stanovených kritérií.

V prvním ročníku získaly certifikát tyto organizace:

6. října 2018 (so)