Kde nás mohou klienti najít

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce je umístěn v budově na ul. Štursova 1, (vedle Kauflandu). Do budovy, ve které sídlí je zajištěn bezbariérový přístup hlavním vchodem. Pro dětské kočárky a invalidní vozíky je přístup do pater budovy zajištěn výtahem.

Kanceláře oddělení péče o rodinu a děti (OPD) se nacházejí v 1. a 2. patře budovy. Kanceláře oddělení sociální prevence jsou umístěny v 1. patře budovy. Po vstupu do budovy MMOL mají klienti možnost využít pro orientaci v budově informační panel umístěný proti hlavnímu vchodu , kde lze také získat informaci o umístění kanceláří oddělení. Informace o umístění kanceláří obou oddělení a jejich pracovnících lze získat na Informačním centru odboru sociálních věcí, umístěném v přízemí u hlavního vchodu do budovy.

Pracovníci oddělení OPD využívají kanceláře, které jsou označeny informační tabulkou se jmény pracovníků a zastávanými pozicemi.

Informační tabulky u dveří jednotlivých kanceláří pracovníci v případě nepřítomnosti opatřují informací o zástupu v jiné kanceláři či důvodem nepřítomnosti. Podmínky zastupitelnosti pracovníků upravuje interní pokyn.

Pro klienty je v 1. patře budovy odboru sociálních věcí k dispozici místnost, která je vybavena přebalovacím stolem, místnost je vhodná na kojení a je vybavena hračkami.

 

Jak se k nám klienti dostanou?

Budova OSV je v dosahu městské hromadné dopravy v Olomouci, v blízkosti hlavního vlakového nádraží a zastávek autobusů meziměstské dopravy, které mohou klienti využít.

Kdy nás mohou klienti navštívit?
Magistrát města Olomouce má stanoveny úřední hodiny pro veřejnost takto:
Pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 - 15:30

V pátek, který není úředním dnem, případně i v jiných dnech, si lze sjednat schůzku s kompetentním pracovníkem sociálně - právní ochrany dětí mimo uvedené hodiny.

Klienti oddělení OPD a soc. prevence mohou využívat na MMOL podatelny v historické budově radnice, Horní náměstí 583 a v budově Hynaisova 10, Olomouc:
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00

V průběhu pracovní doby pracovníci oddělení poskytují sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu. V mimopracovní době je agenda sociálně-právní ochrany dětí zajišťována pouze v rozsahu nutných a bezodkladných úkonů.

Pracovníci oddělení OPD a soc. prevence pracují v režimu pružné pracovní doby. Pracovníci obou oddělení mají v pracovní době povinnost mimo jednání s klienty provádět šetření přímo v terénu či jednat v zájmu dětí s dalšími subjekty, potřebují rovněž určitý čas na zpracování přijatých podnětů a související administrativu, účastní se porad, soudních či jiných jednání, případových konferencí, a intervizních setkání, skupinové supervize a povinných školení apod.

31. srpna 2020 (po)