Mateřská a rodinná centra jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.

Nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství, pořádají akce pro podporu hodnot rodiny, rodičovství, výchovu dětí, programy pro matky, rodiče, děti, tvořivé, vzdělávací, sportovní, rekvalifikační i jednorázové akce. Pomáhají matkám na mateřské a rodičovské dovolené udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.

Centrum pro rodinný život (+420) 587 405 293, (+420) 733 161 631
Corazon - Centrum aktivit (+420) 603 194 700
MonteŠkolka (+420) 603 724 014
RC Heřmánek, z.s. (+420) 736 783 629
Rodinné centrum při LŠ Sluněnka (+420) 730 914 994
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek (+420) 728 870 464
Rodinné centrum OLiVY (+420) 777 963 362
Rodinné centrum Provázek (+420) 774 105 557
Rodinné centrum Slunečnice
Rodinné centrum u Mloka (+420) 739 201 206
Snoezelen Olomouc (+420) 734 549 248
Sofisa (+420) 606 637 657

10. května 2016 (út)