Rodičovství přináší do života spoustu radosti, přijdou ale samozřejmě i chvíle, kdy je potřeba přestat si hrát a zařídit více či méně příjemné záležitosti. Ať už potřebujete pro své dítě vybrat jesle, školku nebo tu nejlepší základní školu, nebo čelíte jakýmkoliv rodinným problémům, níže byste měli najít pomoc a návod, jak nastalé životní situace vyřešit.

Sociální problematika

Dohody o výkonu pěstounské péče
Oznámení zanedbávání, týrání či zneužívání nezletilého dítěte
Pomoc a poradenství při výchovných a sociálních problémech dětí a mládeže
Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem
Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – NRP)

Rodina

Občanské obřady a slavnosti

Významným životním událostem v životě občanů města Olomouce se věnuje Komise pro občanské záležitosti. Jeho hlavní činnost je soustředěna na jubilejní svatby, blahopřání jubilantům, vítání narozených dětí, předávání maturitních vysvědčení a další slavnostní akce.

Školství

Péče o dítě do 3 let věku v Dětských skupinách statutárního města Olomouce

22. září 2014 (po)