Péče o rodinu a děti

Dítě zanedbávané, týrané či zneužívané

Každý občan je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany v případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity.

Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte popř. dítě samotné či jiné osoby mohou podat informace týkající se konkrétního případu úpravy poměrů k nezletilým dětem, předrozovodové a porozovodové uspořádání poměrů nezletilých dětí.

logo-ospod

15. prosince 2014 (po)