Krizová centra poskytují psychickou podporu a sociální pomoc lidem v akutní krizi, kteří se ocitli v náročné životní situaci, již sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

V krizovém centru je poskytován bezpečný prostor ženám, mužům, neúplným i celým rodinám s dětmi, kteří se ocitli v akutní krizové situaci. Služba je určena např. obětem domácího či jiného násilí, obětem trestných činů, obětem živelních katastrof a hromadného neštěstí a těm, kteří ztratili své bydlení z důvodu exekuce či na základě jiných právních komplikací, osobám ohroženým užíváním drog.

Linky důvěry

Školství

17. srpna 2016 (st)