Statutární město Olomouc od roku 2001 pracuje na projektu s názvem Bezbariérová Olomouc. Hlavní myšlenkou projektu je zpřístupnit město a všechno, co nabízí, všem obyvatelům i návštěvníkům města.

Bezbariérovost se na první pohled týká jen skupiny občanů, tzv. osob se sníženou schopností pohybu a orientace, která zahrnuje osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Tato skupina je široká a obsahuje cca třetinu populace, ale z jiného úhlu pohledu vidíme, že každý člověk se v průběhu života několikrát dostává do období, kdy potřebuje bezbariérové prostředí, ať již sám jako dítě, rodič či senior. Přitom v situacích po úrazech nebo při cestování s těžkými, objemnými zavazadly také bezbariérově upravené prostředí velmi oceníme. Bezbariérové úpravy veřejného prostoru se týkají hromadné dopravy, pěší dopravy, přístupnosti veřejných budov, ale i informovanosti a nabídky volnočasových akcí. Bezbariérové prostředí města v průběhu života využije každý z nás, pro rodiče s malými dětmi výrazně zvyšuje komfort života ve městě.

22. září 2015 (út)