Aktivita lokálního síťování působí v ORP Olomouc v rámci projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Má za cíl mezioborově propojovat jednotlivé aktéry/odborníky, kteří pracující s dětmi a rodinami ve složitých životních situacích. Níže uvedené výstupní materiály aktivity jsou k tomu určeny.

Autorkou až na jednu výjimku je lokální síťařka Mgr. Eliška Moravcová, DiS. ve spolupráci zejména s Mgr. Barborou Skoupilovou a celou řadou dalších odborníků. Projekt bude k 30. 6. 2019 ukončen.

Přílohy
28. června 2019 (pá)