Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte popř. dítě samotné či jiné osoby mohou podat informace týkající se konkrétního případu úpravy poměrů k nezletilým dětem, předrozovodové a porozovodové uspořádání poměrů nezletilých dětí.

Úprava poměrů k nezletilým dětem, předrozovodové a porozovodové uspořádání poměrů nezletilých dětí

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte popř. dítě samo, či jiné osoby, které mohou podat informace týkající se konkrétního případu

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny

Kontaktem s pracovníkem oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, a to osobně, telefonicky nebo písemně

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu statutárního města Olomouce jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, Štursova 1, Olomouc
Úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17; út, čt 8 – 12, 13 – 15:30
Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl

Při osobním jednání platný průkaz totožnosti

Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl
Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 219
Mgr. Karel Tomiga, zástupce vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 229

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Nejsou, nejedná se o správní řízení

OSP, odd. právní a vnitřní správy

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 219

21. 12. 2010
21. 12. 2010