Setkávání, sdílení, tvoření a vlastní aktivity rodičů s dětmi.

Příměstské tábory a workshopy, slavnosti, semináře, přednášky. Kroužky angličtiny pro mladší školáky.

Klubík Zahrádka: pedagogicky vedený program pro rodiče s dětmi 0 - 4 roky. Rytmická část, básničky, písničky, prstová říkadla, tanečky, která se v průběhu roku postupně proměňuje. Společné tvoření podle ročních období pohádka. V průběhu roku pořádáme slavnosti, vycházíme z waldorfské pedagogiky.Hakenova
779 00 Olomouc - Slavonín
telefon: (+420) 730 914 994
e-mail: [email protected]
web: http://www.slunenka.cz/aktivity