Dětské koutky Človíčkov, působící od roku 2007, jsou zaměřeny na trávení volného času pro děti a jejich rodiče. Pro děti je zde k dispozici hrací koutek s nepřeberným množstvím hraček a her, pro rodiče pak bar s příjemnou obsluhou, kvalitní kávou a občerstvením. Řídíme se heslem „zábava pro děti, odpočinek pro rodiče“. V Olomouci najdete koutek v Galerii Moritz. Na naše otázky odpovídala paní Denisa Pacandová ze společnosti Miell s.r.o., která provozuje síť Človíčkova v republice.

V čem je vaše nabídka pro rodiny výjimečná?

Nabízíme realizace dětských oslav, celoroční animační programy a akce s možností pronájmu celého prostoru. Na vybraných provozovnách také pořádáme bazárek dětského oblečení.

Jaké máte plány do budoucna?

Do budoucna plánujeme rozšířit nabídku akcí a animačních programů.

Vnímáte město Olomouc jako město pro rodinu? V čem by se mohlo zlepšit?

Jsme potěšeni, že v Olomouci můžeme působit a tím rozšířit nabídku aktivit pro rodiče s dětmi.

Webové stránky: www.clovickov.cz

8. listopadu 2018 (čt)