Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou.

Výuka je rozšířena v oblasti výtvarné výchovy. Jsme úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Uprostřed školního traktu je vybudováno hřiště s asfaltovým povrchem, zde jsou k dispozici horolezecké stěny, dále upravený dvorek za tělocvičnou.Objekt se nachází v centru města na ulici 8. května 29 v Olomouci. U objektu není vyhrazené parkovací stání. Objekt má přirozenou vodící linii. Hlavní vstup u objektu nemá obtížný povrch, nachází se zde 1 schod o výšce 16 cm a hloubce 42 cm. Ve výšce 138 cm je interkom. Dveře jsou automatické dvojkřídlé a otevírají se směrem dovnitř. Průjezdová šířka hlavního křídla je 95 cm a vedlejšího také.

Budova má vedlejší vchod, před kterým je ovšem obtížný povrch s hrubou historickou dlažbou – kostkami. Je volně přístupný, po dobu vyúky se nezamyká a nemá žádný schod. Dveře jsou dvojkřídlé, automatické s otevíráním dovnitř s průjezdovou šířkou hlavního křídla 127 cm a vedlejšího křídla 127 cm.

Zádveří má šířku 10 m a hloubku 15 m. Dveře zádveří vedoucí dále do interiéru, jsou dvojkřídlové s otevíráním dovnitř, průjezdová šířka hlavního křídla je 110 cm a vedlejšího 98 cm. Z prostoru zádveří vedou také dveře o celkovém průjezdu 260 cm na dvůr , který slouží jako sportovní hřiště. Ze dvora lze projít do mateřské školy, která má hlavní vchod s 5 schody, průjezdní šířkou dveří 240 cm. V interiéru MŠ jsou dveře s průjezdní šířkou 95 cm, do šatny vedou dveře o průjezdní šířce 80 cm. Do MŠ vede také vedlejší vchod - chodba z budovy základní školy. Dveře zde mají průjezdní šířku 80 cm. Interiér MŠ je částečně bezbariérový, WC je dostatečně prostorné pro manipulaci s vozíkem, ale chybí zde madla a přístup k míse z boku je menší než 70 cm.

Budova má kromě přízemí ještě další 3 patra, každé patro má 32 schodů. V přízemí se nachází kanceláře školy, v poschodích se nachází učebny.

Výtah, plošina nebo rampa v budově nejsou. Upravené WC v budově také není. Běžné WC se nachází v každém patře, dveře do předsíňky WC mají šířku 80 cm, dveře do kabinky ovšem jen 60 cm.

Chodby jsou v budově dostatečně široké, na šířku mají 2,5 m s povrchem z linolea. Učebny mají průjezd 90 cm s prahem 1,5 cm, v průměru jsou na délku 10 m dlouhé a na šířku 8 m. Pro manipulaci s vozíkem je zde dostatečný prostor, stoly se dají v případě nutnosti posunout. Šatny jsou umístěné v suterénu s 26 schody, tedy pro vozíčkáře nepřístupné. Vstup do jídelny má 5 schodů s průjezdní šířkou dveří 160 cm, opět pro vozíčkáře nepřístupný. Pokud by se zde přistavěla rampa, manupulace s vozíkem by zde byla možná, protože jinak má výdejní pult 80 cm na výšku a rozměry jídelny jsou dostatečné. Celkově je objekt hodnocen jako nepřístupný, neboť nemá bezbariérové úpravy, výtah, rampu či plošinu, ližiny ani bezbariérové WC. Pohyb hendikepovaného žáka na vozíku by zde byl i z důvodu absence výtahu a použití pouze schodů do horních pater s učebnami nemožný.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
8. května 29
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 208 220
e-mail: [email protected]
web: http://www.zskomenium.cz