Mateřská škola pro 44 dětí s jídelnou. Pro děti je připraven bohatý program aerobiku, gymnastiky, keramiky a výtvarky. Dále se pořádají sportovní a společenské akce.

Otevírací doba

Pondělí 6:15–16:15
Úterý 6:15–16:15
Středa 6:15–16:15
Čtvrtek 6:15–16:15
Pátek 6:15–16:15Tato školka spadá pod MŠ Hermannova Olomouc. V objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Je to malá přízemní budova se sníženým počtem umístěných dětí.

Před hlavním vstupem se nachází jeden schod o výšce 15 cm a hloubce 150 cm. Interkom je umístěn po pravé straně dveří ve výšce 130 cm. Dveře jsou zde jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou křídla 90 cm. Poté následuje zádveří o šířce 2,40 m a hloubce 4,30 m. Ze zádveří vedou po pravé i levé straně dveře do šaten dětí. Dveře od šaten jsou jednokřídlé s průjezdní šířkou dveří 70 cm. Ze zádveří vedou jednokřídlé posuvné dveře o průjezdní šířce 140 cm do první třídy. Ze třídy vedou posuvné dveře o průjezdní šířce hlavního křídla 100 cm a vedlejšího 35 cm do prostorné herny. Z této třídy vedou také jednokřídlé dveře o průjezdní šířce 70 cm do umývárny s běžným WC. Do kabinek je průjezdní šířka dveří ještě menší a to pouze 60 cm. Z již zmíněné herny patřící první třídě, pak vedou opět posuvné dveře o průjezdní šířce 100 cm a 35 cm do další třídy s hernou a běžným WC. Na konci této třídy s hernou se nachází umývárna s běžným WC, do které vede 1 schod o výšce 11 cm a průjezdní šířce jednokřídlých dveří 70 cm.

Budova je přízemní a před jejím vchodem je pouze jeden schod bez možnosti jeho bezbariérového překonání a vyhovuje tedy podmínkám pro zařazení do kategorie částečně přístupných objektů. ( k absenci bezbariérového WC se nepřehlíží) Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Baarova 5
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 231 520
e-mail: [email protected]
web: http://www.ms-herrmannova.cz