Provozujeme mateřskou školku pro celkem 60 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními.

Otevírací doba

Pondělí 6:30–16:15
Úterý 6:30–16:15
Středa 6:30–16:15
Čtvrtek 6:30–16:15
Pátek 6:30–16:15Tato školka spadá pod MŠ Wolkerova Olomouc.

Vstup do areálu školky tvoří dvoukřídlá železná branka o průjezdní šířce hlavního křídla 70 cm a vedlejšího 60 cm. Před hlavním vchodem se nachází 12 schodů o výšce jednoho schodu 17 cm a hloubce 30 cm. Plocha před dveřmi je široká 1,50 m a hluboká 1,20 m. Po levé straně dveří ve výšce 132 cm se nachází interkom. Dveře hlavního vstupu jsou dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání dovnitř a průjezdovou šířkou hlavního křídla 70 cm a vedlejšího 60 cm. Těmito hlavními dveřmi se vstoupí do malého zádveří s šířkou 2,20 m a hloubkou 2,50 m. Po levé straně se nachází vstup do šaten školky a dále do tříd s hernou a běžným WC s umývárnou. Vstupní dveře do šatny jsou dvoukřídlé, mechanické s průjezdovou šířkou hlavního křídla 70 cm a vedlejšího také 70 cm. Ze šaten se vchází do jídelny a poté do tříd s hernou a běžným WC. Vstup do jídelny tvoří dvoukřídlové dveře o průjezdové šířce hlavního křídla 60 cm a vedlejšího 70 cm. Do třídy se vchází rovněž dvoukřídlými dveřmi o průjezdové šířce hlavního křídla 60 a vedlejšího křídla 70 cm. Třída je docela malá a pohyb s vozíkem by zde byl velice obtížný. Herna, která se nachází hned vedle je ovšem prostornější, protože se zde nenachází žádné stolky se židličkami, tudíž pohyb na vozíku by zde nebyl problém. Ze třídy vedou jednokřídlé dveře o průjezdové šířce 75 cm do prostoru s umývárnou a běžným WC. Prostory vyhrazené pro umývárnu a běžné WC jsou poněkud stísněné a nedostačující pro pohyb dítěte na vozíku. Budova má krom zvýšeného přízemí ještě jedno patro, do kterého se nelze dostat jinak než po schodišti. Toto schodiště je široké 130 cm s počtem 26 schodů, které vedou do již zmíněného 1. patra. Výška jedno schodu je 16 cm a hloubka 30 cm. V 1. patře se nachází stejné prostory jako ve zvýšeném přízemí, šatny, třída a umývárna s běžným WC. Vstup do umývárny tvoří jednokřídlé dveře s průjezdní šířkou 95 cm a vstup do prostorů s běžným WC tvoří jednokřídlé dveře s průjezdní šířkou 80 cm. Třída s hernou má vstupní dveře o průjezdové šířce hlavního křídla 60 cm a vedlejšího křídla 60 cm, tedy velmi zúžený průchod a pro průjezd vozíku s jedním otevřeným křídlem dveří velice obtížný.

Do budovy vede ještě vedlejší vstup, který je zároveň vstupem na zahradu, která se rozprostírá kolem budovy. Tento vedlejší vstup má dvoukřídlé dveře o průjezdní šířce hlavního křídla 55 cm a vedlejšího 60 cm s prahem vysokým 4 cm. Poté následuje130 cm široké schodiště se 12 schody o výšce jednoho schodu 17 cm a hloubce 30 cm vedoucí do zvýšeného přízemí s interiérem školky.

Jelikož má budova před svým vstupem 12 schodů bez možnosti jejich bezbariérového překonání, v budově se nenachází výtah nutný pro zdolání schodů do patra ani upravené WC, je tedy školka zařazena do skupiny nepřístupných objektů.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Mozartova 22
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 427 201
e-mail: [email protected]