Provozujeme speciální základní školu pro 10 žáků. Zaměřujeme se na vzdělávání mládeže se sníženou úrovní rozumových schopností či s kombinovaným postižením. Žáci se mohou uplatnit v pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích a v zemědělství.Mozartova 43
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 425 781
e-mail: [email protected]
web: http://www.credoskola.cz