Základní škola pro 570 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, jazykový, keramický, počítačový, šachový, sportovní i výtvarný kroužek.Vstup a interiér

U objektu nejsou vyhrazena parkovací místa. Přístup do objektu je tvořen dlažbou, s mírným příčným sklonem 5,6 %. Vodicí linie je přirozená. Vstup do objektu je tvořen otevřenou bránou, u které se nachází zvonění (pouze na kancelář a školník-byt), ve výšce 130 cm a s odsazením od rohu 10 cm. Za bránou následuje plocha před dveřmi o šířce 220cm a hloubce 117 cm. Před hlavním vstupem je jeden schod o výšce 14 cm a hloubce 117 cm. AOM majáček se v objektu nenachází. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 72 cm a průjezdová šířka vedlejšího křídla je 76 cm. Výška prahu je 2 cm.

V zádveří je prostor o šířce 320 cm a hloubce 120 cm. Následuje 14 schodů o výšce 12 cm a hloubce 33 cm. Schody jsou kontrastně značeny. Dveře ze zádveří do vestibulu školy jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním do zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 82 cm a šířka vedlejšího křídla je 68 cm. Ve vestibulu se nachází pultová recepce, kde je vždy někdo přítomen.

Vedlejší vstup

Vedlejší vstup je přístupný z Jeremenkovy ulice (do dvora školy), vedlejší vstup je označen. Není zde vyhrazeno parkovací stání, ale po domluvě se dá zaparkovat přímo ve dvoře. U vstupu je brána, kde chybí zvonek a bývá zamčená, po domluvě se školníkem je možné domluvit přístup. Před bránou jsou dlažební kostky, ale přístup není nijak obtížný. Přístup k budově je přes školní hřiště po betonu. Vodící linie je přirozená. Vstup do budovy je zajištěn výtahem, který je zvenku uzamčen-opět zajišťuje školník po domluvě.

Výtah

Výtah uvnitř je osobní, volně přístupný, spojující patra 1. - 4. s dojezdem na podestách. Šířka je 100 cm a hloubka 140 cm. Dveře jsou šachetní s automatickým otevíráním. Výška horních tlačítek je v rozmezí 90–110 cm. Ovladače na nástupních místech jsou ovládány digitálně (dotykem) a nejsou vybaveny Braillovým písmem. Nad osou dveří se nachází AOM, a hlášením jsou fráze. Ovladače ve výtahu jsou od nejbližšího rohu ve vzdálenosti 30 cm, ovládání je opět dotykové a hlášení akustické. Na boční stěně se nachází madlo a na druhé boční stěně i zrcadlo. Sedátko je funkční ve všech polohách.

Plošina

V objektu se nachází plošina, spojující 3. patro s druhým mezipatrem. Plošina je šikmá a uzamčená. Přístup zajišťuje obsluha (školník, zástupkyně, asistent žáka). Plošina má šířku 119 cm, hloubku 156 cm a nosnost 300 kg. Nástup je z čelní a rozměry nástupní plochy jsou o šířce 270 cm a hloubce 370 cm. Ovladače plošiny jsou umístěny ve výšce 90 cm, jak u plošiny nahoře, tak i dole. Počet překonaných schodů je 16.

Pozn. V době mapování plošina ještě nebyla v provozu a nebylo možné zmapovat ovládání na plošině.

Hygienické zázemí

Upravené WC je k dispozici u jídelny (v době mapování ještě v rekonstrukci), ve 2. a 4. patře. Všechny kabiny jsou identické s přístupem z chodby. Označení na dveřích není, ale bude dodáno. Kabiny jsou volně přístupné, samostatné o šířce 177 cm a hloubce 238 cm. Dveře jsou o šířce 90 cm. Směr otevírání je z kabiny. V jednom patře je na dveřích madlo (na druhém bude pravděpodobně dodáno). Světelný vypínač je umístěn ve výšce 112 cm. Vzdálenost mísy k levé stěně je 25 cm a k pravé straně 116 cm. Výška sedátka je 48 cm a je odsazena 28 cm od zadní stěny. Prostor pro vozík je volný a dostatečný. Toaletní papír je v dosahu. Splachování je mechanické, vzadu na toaletě ve výšce 100 cm. Pravé madlo je pevné o délce 90 cm a výšce 70 cm. Pravé madlo je sklopné o stejných rozměrech. Umyvadlo je ve výšce 68 cm a podjezd je dostatečný. Baterie je páková ve výšce 94 cm. Madlo je vodorovné.

Jídelna

V době mapování probíhala rekonstrukce nové bezbariérové jídelny, kam se dá dostat z venkovní strany pomocí dlažební rampy o sklonu 7,6 % a šířce 153 cm. Madlo je ve výšce 80 cm. Dveře do zádveří jídelny jsou dvoukřídlé s otevíráním ven o šířce 142 cm. Zádveří je dostatečně prostorné a nachází se zde také upravená toaleta. Dveře do jídelny jsou dvoukřídlé o šířce 142 cm. Pult na výdej obědů je ve výšce 75 cm a o hloubce 27 cm. Prostor před výdejem je 150 cm.

Tělocvična

Přístup do tělocvičny je značně omezen. Z budovy školy vedou do tělocvičny úzké schody (viz. Foto). Do tělocvičny se dá také dostat z venkovního hřiště (stejné, přes které vede vedlejší vchod a ke kterému vede výtah). Nicméně i z venkovního vstupu do tělocvičny je nutné překonat sklon 8,5%, jeden schod o výšce 11 cm a hloubce 37 cm. Poté následuje ještě 2 cm práh. Šířka dveří je 80cm.

Pozn: Dosud v této škole nemají zkušenosti s integrovaným žákem.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Plošina, výtah pro osoby s om. schop. pohybu Výtah Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
Hálkova 4
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 519 144
e-mail: zshalkova@zshalkova.cz
web: http://www.zshalkova.cz