Základní škola s kapacitou 570 žáků se zaměřením na rozšířenou výuku cizích jazyků a ve třídách C na prvním stupni na rozšířenou výuku skupiny předmětů.

Hlavním cizím jazykem na škole je angličtina, kterou se žáci učí povinně od 1. ročníku a v 6. ročníku přibírají druhý cizí jazyk – němčinu nebo francouzštinu.

Ve škole je 15 tříd prvního stupně a 8 tříd na druhém stupni. Třídy jsou ve všech ročnících paralelní. Třídy 1. C až 5. C navštěvují žáci nadaní a mimořádně nadaní, kteří prošli diagnostickým vyšetřením v PPP OK a byli doporučeni ke vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů.

Škola je dlouhodobě inkluzivní, velkou pozornost věnuje žákům se SVP, ale i žákům nadaným a mimořádně nadaným. Ve škole od září 2019 budujeme školní poradenské pracoviště, nově ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog a koordinátor podpory pro nadání. Úzce spolupracujeme s PPP, poradna provádí každý rok diagnostiku mimořádného nadání u zájemců z řad rodičů předškolních dětí.

Dále se škola profiluje jako škola, která je pověřena Krajským úřadem Olomouckého kraje realizací vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby cizí státní příslušnosti.

Na škole tradičně funguje asi desítka zájmových kroužků a 10 kroužků v rámci školní družiny, dále matematický kroužek, kroužek českého jazyka (oba zaměřené na přijímací zkoušky) a reedukace.

Žáci 3. a 6. tříd se účastní stmelovacího pobytu v přírodě. Žáci sedmých tříd absolvují lyžařský kurz.

Rodiče dětí jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, o chování, konání školních nebo třídních akcí a dalších důležitých informací prostřednictvím elektronické žákovské knížky a elektronického informačního systému Edookit, na webových stránkách školy a na rodičovských schůzkách, případně konzultacích. Během roku jsou rodiče zváni na některé třídní akce nebo tradiční Vánoční jarmark. V březnu se každoročně koná školní ples.Vstup a interiér

U objektu nejsou vyhrazena parkovací místa. Přístup do objektu je tvořen dlažbou, s mírným příčným sklonem 5,6 %. Vodicí linie je přirozená. Vstup do objektu je tvořen otevřenou bránou, u které se nachází zvonění (pouze na kancelář a školník-byt), ve výšce 130 cm a s odsazením od rohu 10 cm. Za bránou následuje plocha před dveřmi o šířce 220cm a hloubce 117 cm. Před hlavním vstupem je jeden schod o výšce 14 cm a hloubce 117 cm. AOM majáček se v objektu nenachází. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 72 cm a průjezdová šířka vedlejšího křídla je 76 cm. Výška prahu je 2 cm.

V zádveří je prostor o šířce 320 cm a hloubce 120 cm. Následuje 14 schodů o výšce 12 cm a hloubce 33 cm. Schody jsou kontrastně značeny. Dveře ze zádveří do vestibulu školy jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním do zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 82 cm a šířka vedlejšího křídla je 68 cm. Ve vestibulu se nachází pultová recepce, kde je vždy někdo přítomen.

Vedlejší vstup

Vedlejší vstup je přístupný z Jeremenkovy ulice (do dvora školy), vedlejší vstup je označen. Není zde vyhrazeno parkovací stání, ale po domluvě se dá zaparkovat přímo ve dvoře. U vstupu je brána, kde chybí zvonek a bývá zamčená, po domluvě se školníkem je možné domluvit přístup. Před bránou jsou dlažební kostky, ale přístup není nijak obtížný. Přístup k budově je přes školní hřiště po betonu. Vodící linie je přirozená. Vstup do budovy je zajištěn výtahem, který je zvenku uzamčen-opět zajišťuje školník po domluvě.

Výtah

Výtah uvnitř je osobní, volně přístupný, spojující patra 1. - 4. s dojezdem na podestách. Šířka je 100 cm a hloubka 140 cm. Dveře jsou šachetní s automatickým otevíráním. Výška horních tlačítek je v rozmezí 90–110 cm. Ovladače na nástupních místech jsou ovládány digitálně (dotykem) a nejsou vybaveny Braillovým písmem. Nad osou dveří se nachází AOM, a hlášením jsou fráze. Ovladače ve výtahu jsou od nejbližšího rohu ve vzdálenosti 30 cm, ovládání je opět dotykové a hlášení akustické. Na boční stěně se nachází madlo a na druhé boční stěně i zrcadlo. Sedátko je funkční ve všech polohách.

Plošina

V objektu se nachází plošina, spojující 3. patro s druhým mezipatrem. Plošina je šikmá a uzamčená. Přístup zajišťuje obsluha (školník, zástupkyně, asistent žáka). Plošina má šířku 119 cm, hloubku 156 cm a nosnost 300 kg. Nástup je z čelní a rozměry nástupní plochy jsou o šířce 270 cm a hloubce 370 cm. Ovladače plošiny jsou umístěny ve výšce 90 cm, jak u plošiny nahoře, tak i dole. Počet překonaných schodů je 16.

Pozn. V době mapování plošina ještě nebyla v provozu a nebylo možné zmapovat ovládání na plošině.

Hygienické zázemí

Upravené WC je k dispozici u jídelny (v době mapování ještě v rekonstrukci), ve 2. a 4. patře. Všechny kabiny jsou identické s přístupem z chodby. Označení na dveřích není, ale bude dodáno. Kabiny jsou volně přístupné, samostatné o šířce 177 cm a hloubce 238 cm. Dveře jsou o šířce 90 cm. Směr otevírání je z kabiny. V jednom patře je na dveřích madlo (na druhém bude pravděpodobně dodáno). Světelný vypínač je umístěn ve výšce 112 cm. Vzdálenost mísy k levé stěně je 25 cm a k pravé straně 116 cm. Výška sedátka je 48 cm a je odsazena 28 cm od zadní stěny. Prostor pro vozík je volný a dostatečný. Toaletní papír je v dosahu. Splachování je mechanické, vzadu na toaletě ve výšce 100 cm. Pravé madlo je pevné o délce 90 cm a výšce 70 cm. Pravé madlo je sklopné o stejných rozměrech. Umyvadlo je ve výšce 68 cm a podjezd je dostatečný. Baterie je páková ve výšce 94 cm. Madlo je vodorovné.

Jídelna

V době mapování probíhala rekonstrukce nové bezbariérové jídelny, kam se dá dostat z venkovní strany pomocí dlažební rampy o sklonu 7,6 % a šířce 153 cm. Madlo je ve výšce 80 cm. Dveře do zádveří jídelny jsou dvoukřídlé s otevíráním ven o šířce 142 cm. Zádveří je dostatečně prostorné a nachází se zde také upravená toaleta. Dveře do jídelny jsou dvoukřídlé o šířce 142 cm. Pult na výdej obědů je ve výšce 75 cm a o hloubce 27 cm. Prostor před výdejem je 150 cm.

Tělocvična

Přístup do tělocvičny je značně omezen. Z budovy školy vedou do tělocvičny úzké schody (viz. Foto). Do tělocvičny se dá také dostat z venkovního hřiště (stejné, přes které vede vedlejší vchod a ke kterému vede výtah). Nicméně i z venkovního vstupu do tělocvičny je nutné překonat sklon 8,5%, jeden schod o výšce 11 cm a hloubce 37 cm. Poté následuje ještě 2 cm práh. Šířka dveří je 80cm.

Pozn: Dosud v této škole nemají zkušenosti s integrovaným žákem.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Plošina, výtah pro osoby s om. schop. pohybu Výtah Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
Hálkova 4
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 519 144
e-mail: [email protected]
web: http://www.zshalkova.cz