Mateřská škola s deseti třídami pro 280 dětí s jídelnou a rozsáhlou zahradou. Všechny třídy mají vlastní šatnu, sociální zázemí, třídu, hernu a klavír. Škola nabízí výtvarný, taneční a hudební kroužek, seznamování s anglických jazykem a logopedickou průpravu.

Otevírací doba

Pondělí 6:15–17:00
Úterý 6:15–17:00
Středa 6:15–17:00
Čtvrtek 6:15–17:00
Pátek 6:15–17:00Objekt MŠ Jílová je velice rozlehlý a skládá se do dvou budov, rozdělených na budovu A a na budovu B. Každá z těchto budov má 4 vstupy, přičemž dva vstupy u každé z budov jsou vždy bezbariérové s rampou. U budovy A je ještě jeden vstup, který je ovšem používaný pouze pro údržbu. Pro lepší přehlednost uvádím popis každé budovy zvlášť:

Budova A- Jílová č. 41: Před objektem není vyhrazené parkovací stání. Hlavní vchod obsahuje 2 vstupy – vstup č.1 a vstup č. 2 s navazující rampou. Před hlavním vstupem č. 1 se nachází 3 schody o výšce 12 cm a hloubce 40 cm. Plocha přede dveřmi je široká 5 m a hluboká 2 m. Dveře jsou zde jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou 90 cm. Po levé straně těchto dveří se nachází další dveře – vstup č. 2 na které navazuje rampa s mírným sklonem. Tyto dveře jsou opět jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou 90 cm. Mezi těmito zmíněnými dveřmi se nachází interkom ve výšce 125 cm a odsazením od rohu 20 cm. Zádveří u vstupu č. 1 je široké 2 m a hluboké 1,5 m. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním směrem do zádveří a s průjezdovou šířkou každého z křídel 70 cm, dohromady tedy 140 cm. Budova A i B mají krom přízemí ještě jedno patro, do kterého se vchází po schodišti. Schodiště je široké 115 cm s výškou jednoho schodu 15 cm a hloubkou 32 cm. Do prvního patra vede celkem 22 schodů. V přízemí se nachází šatny, třídy a běžné WC. Šatna má průjezdní šířku dveří 90 cm, třídy rovněž 90 cm a běžné WC 80 cm a u dveří do kabiny a sprch pouze 60 cm.

Po pravé straně směrem od hlavního vstupu o cca 5 metrů dále se nachází vedlejší vchod, který obsahuje 2 vstupy, které jsou oba bezbariérové, neboť k nim vede nájezd široký 5,5 m s mírným sklonem do 16 %. Oba vstupy mají jednokřídlé, mechanické dveře s průjezdovou šířkou 90 cm a směrem otevírání ven. V přízemí se nachází šatny s průjezdní šířkou dveří 90 cm, běžné WC a třída. Třída má průjezdní šířku dveří 80 cm s prahem vysokým 2 cm a je také dostatečně velká pro manipulaci s vozíkem. U běžného WC je průjezdní šířka dveří 80 cm. Zde by se dalo tedy do těchto přízemních prostor dostat bezbariérovým způsoben, dále však do prvního patra vedou opět jen schody.

Budova B - Jílová č. 43: Tato budova má také 4 vstupy, 2 hlavní a 2 vedlejší. U jednoho hlavního vstupu a u jednoho vedlejšího vstupuje rampa, po které se lze do přízemí dostat bezbariérovým způsobem. U hlavního vstupu č. 1 ( hned ten první vstup vedoucí z ulice Stupkovy) je po levé straně dveří malá rampa s mírným sklonem do 16%. Rampa je dlouhá 5,5 m a široká 1,5m. Madlo je po obou stranách ve výšce 70 a 90 cm. U všech vstupů jsou dveře jednokřídlé, mechanické s průjezdní šířkou 90 cm a směrem otevírání ven. I v budově B vede schodiště do prvního patra, kde jsou třídy a běžné WC. V přízemí se nachází šatny, WC a třída. Do šaten , WC i tříd je rovněž průjezdní šířka dveří 90 cm.

Celkem mají obě budovy A i B 10 tříd. Mezi budovou A a B se nachází zahrada, do které se lze dostat bezbariérově branou z ulice o průjezdní šířce 180 cm. Třídy umístěné v přízemí budovy jsou přístupné kvůli bezbariérovému přístupu, nicméně 1. patro je již nepřístupné. Z důvodu přístupnosti části objektu je tedy budova hodnocena jako částečně přístupná.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Jílová 41
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 415 233
e-mail: [email protected]
web: http://www.msjilova.cz