Provozujeme základní školu pro 300 žáků. K dispozici je družina a jídelna. Žáci je podílí na projektech a soutěžích školy. Dále je jim zajištěno doporučené základní vzdělání.U objektu není vyhrazeno parkovací stání. Před vstupem do prostoru před hlavním vstupem do objektu se nachází 2 schody s výškou 17 cm a hlubkou 35 cm. Prostor před hlavním vstupem je 9 m široký a 4 m hluboký. Před hlavním vchodem směrem napravo se nachází interkom ve výšce 130 cm. Dveře jsou dvoukřídlé, automatické s otevíráním směrem ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 80 cm a vedlejšího také. Práh je vysoký 1 cm. Zádveří je široké 5 m a hluboké 9 m. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automatické se směrem otevírá do zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 90 cm a vedlejšího také 90 cm. Vedlejší vstup se nachází 2 metry od vstupu hlavního. Tento vstup bývá tak jako hlavní uzamčený a používá se zde interkom, který je společný pro vstup hlavní i vedlejší a je umístěn metr daleko směrem nalevo od tohoto vstupu. Dveře u vedlejšího vstupu jsou dvoukřídlé, automatické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 90 cm a vedlejšího také 90 cm. Zádveří je široké 4 m a hluboké 5 m.

Objekt má 2 patra a je člěnen do dvou částí: do části pro první stupeň a části pro druhý stupeň. Ze zádveří od hlavního vstupu se prochází do šaten pro první stupeň, kde je průchod 70 cm. WC se v objektu nachází pouze běžné s průjezdní šířkou dveří 80 cm, dveře do kabinky ovšem mají průjezdní šířku jen 60 cm. Průjezdní šířka u dveří do učeben 1. stupně je 90 cm, rozměry učeben jsou cca 6 m krát 7 m. Stolky nejsou připevněny napevno, takže se dají v případě potřeby odsunout. V přízemí se nachází i herna, která má průjezdní šířku hlavního křídla 90 cm a vedlejšího také 90cm. Schodiště, kterým se dostává do 1. patra má šířku 140 cm. Počet schodů vedoucích do 1. patra je 24 a rozměry jednoho schodu jsou 15 cm na výšku a 30 cm na hloubku. Koridor spojující části budovy je široký 2,5 m, vede do něj 5 schodů o výšce 15 cm a hloubce 30 cm. Učebny v této budově pro 2. stupeň mají průjezdovou šířku 90 cm. Z budovy pro druhý stupeň se vchází přes dvůr do další budovy, kde sídlí mateřská škola, jídelna a tělocvična. Před vstupem do této budovy je schod o výšce 7 cm a hloubce 40 cm. Dveře jsou tu dvoukřídlé, automatické, se směrem otevírání dovnitř. Průjezdová šířka hlavního křídla je 60 cm a vedlejšího také. Vstup do šaten před tělocvičnou je široký 90 cm se schodem o výšce 12 cm a hloubce 50 cm. Před tělocvičnou je schod o výšce 5 cm a hloubce 40 cm. Dveře zde mají průjezdní šířku 90 cm.

Vstup do jídleny je dostatečně široký s průjezdní šířkou 125 cm, práh před vstupem má výšku 2 cm. Jídelna je poměrně malá, stolky zde nejsou přimontovány napevno, takže se dají v případě potřeby odsunout. Podjezd pod stolky je 66 cm.Výdejní pult má výšku 84 cm.

Jelikož je objekt velice členitý a patrový prozatím bez výtahu, plošiny, rampy či bezbariérového WC je nyní kvalifikován jako nepřístupný. V případě rekonstrukce by byla nezbytná instalace výtahu či plošiny ke zdolání pater, odstranění překážek v podobě schodů před vstupem do místností jako třeba jídelny, šaten před tělocvičnou, tělocvičnou a zbudování bezbariérového WC. Také by bylo třeba odstranit schod před budouvou s jídelnou a tělocvičnou, schody vedoucí do koridoru spojující budovy pro 1. a 2. stupeň a další schody v exteriéru i interiéru znesnadňující přístup pro hendikepované.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Dvorského 33
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 385 357
e-mail: [email protected]
web: http://www.zskopecek.cz