Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1 pracuje jako příspěvková organizace od 1.1. 2003 a slučuje tyto součásti:

 • Základní školu
 • Školní družinu
 • Mateřskou školu
 • Školní jídelnu a výdejny stravy

Koncepce vzdělání ZŠ vychází ze ŠVP „ Škola pro život“
Koncepce vzdělání MŠ Nemilany ze ŠVP PV „Co ta očka vidí“
MŠ Slavonín a MŠ Nedvězí „Sluníčková školka – sluníčkové děti“
a ŠD Slavonín „Tvořivá a hravá družina“

Kapacita školy je 367 žáků.

Seznam pracovišť – součásti školy

 • ZŠ Olomouc – Nemilany, Raisova 1, 5.- 9. roč.
 • ZŠ Olomouc – Slavonín, Zolova 2, 1.- 4. roč a ŠD
 • MŠ Olomouc – Nemilany, Česká čtvrť 2
 • MŠ Olomouc – Slavonín, Arbesova 48
 • MŠ Olomouc – Nedvězí, Neklanova 4
 • ŠJ Olomouc – Nemilany, Česká čtvrť 46

Počty žáků a dětí ve školním roce 2014/2015

 • ZŠ Nemilany … 114 žáků, 5 tříd
 • ZŠ Slavonín … 128 žáků, 6 tříd
 • ŠD Slavonín … 122 žáků, 5 oddělení

 

 • MŠ Nemilany … 52 dětí … 2 oddělení
 • MŠ Slavonín … 69 dětí … 3 oddělení
 • MŠ Nedvězí … 27 dětí … 1 oddělení

Zápis do 1.ročníku s názvem VÍTEJTE NA PALUBĚ! se bude konat 05.- 06.února 2015.

Veškeré informace o školních zařízeních, kontaktech, aktivitách a fotodokumentaci najdete na www.zsnem.cz

Všechna naše pracoviště jsou velmi dobře materiálně vybavena, mnoho z nich je zrekonstruováno - na základní škole najdeme PC učebny, interaktivní tabule téměř ve všech třídách, výtvarné učebny, keramickou dílnu nebo učebnu chemie a fyziky. Žáci základní školy pracují také v dílnách nebo na školním pozemku. V mateřských školách jsou skvěle vybavené herny, na zahradách mají děti k dispozici herní prvky, altánky, prolézačky, pískoviště, klouzačky atd.

V odpoledních hodinách mohou žáci základní školy navštěvovat mnoho kroužků – např. bojové sporty, kolektivní a sportovní hry, internet, náboženství, hooping, flétna, dramatický kroužek, keramika atd. Samozřejmostí je školní družina pro žáky nižšího stupně, která nabízí spoustu zajímavých aktivit.

Děti v mateřské škole se mohou učit anglicky, nabízíme jim i logopedickou péči. V zimě jezdí děti se školkou lyžovat a také se učí v olomouckém bazénu plavat. Ve druhém pololetí tohoto školního roku bude dětem z mateřských škol nabídnut kroužek Krokouš – příprava na školu pro předškolní děti.

Každý měsíc se v naší škole konají projektové dny, při nichž žáci plní nejrůznější úkoly často v týmech, obvykle se střídají na několika stanovištích. Kromě toho je ZŠ Nemilany zapojena do několika (i mezinárodních) projektů – spolupracujeme s agenturou Arpok, s Právnickou fakultou Univerzity Palackého, s Člověkem v tísni, Městskou knihovnou Olomouc atd. Loni jsme se jako druhá základní škola na Moravě stali Světovou školou! Také se podílíme na mnoha charitativních akcích, jsme zapojeni do adopce na dálku.

Žáci sedmého ročníku jezdí na lyžařský výcvikový kurz, deváťáci na exkurzi do Prahy, všechny třídy druhého stupně na vícedenní školní výlety. Již několikátý rok také organizujeme pro žáky sjíždění řeky Moravy na raftech, této oblíbené akce se účastní všichni žáci, kteří pomáhají škole na úkor svého volného času, účastní se soutěží apod. Všemi aktivitami se snažíme přivést žáky k vzájemné solidaritě, občanské angažovanosti, toleranci a kreativitě v myšlení.

Velmi dbáme na spolupráci s rodiči žáků, každoročně jsou pro ně připravovány vánoční dílny, vánoční koncert spojený se dnem otevřených dveří, podílejí se na sběru papíru, je jim nabídnuta možnost vést kroužky pro žáky. Velice se nám také osvědčil konzultační týden (v únoru), kdy mají rodiče možnost důkladněji si promluvit s jednotlivými vyučujícími o prospěchu a chování svých dětí. Kromě této akce se samozřejmě potkávají rodiče a vyučující na klasických třídních či konzultačních schůzkách. Samotní žáci pak pracují také v žákovské školní radě nebo vedou rozhlasové vysílání. Naše škola je prostě (nejen) světová!

Mgr. Eva Kaněčková
Mgr. Renata PospiechováV objektu není vyhrazené parkovací stání. Budova má více vstupů, hlavní, vedlejší a vstup ze dvora. Před hlavním vstupem se nachází 5 schodů o výšce 16 cm a hloubce 32 cm. U pravého rohu dveří je ve výšce 140 cm od země interkom. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Hlavním vstupem se vchází do prostorného zádveří o šířce 2,3 m a hloubce 6,30 m. Poté se zde nachází 3 schůdky o výšce 16 cm a hloubce 34 cm. Tento hlavní vstup je používán především učiteli a návštěvami, žáci využívají další vchod uvedený zde jako vedlejší.

Vedlejší vchod se nachází cca 15 metrů od vchodu hlavního. Není zde vyhrazené parkovací stání. U tohoto vstupu se po levé straně budovy nachází rampa. Tato rampa je pevná, přímá a volně přístupná. Šířka rampy je 1,5 m. Po obou stranách se nachází madla, která jsou ve výšce 1 m. Povrch rampy je nekluzký a nehrozí tedy nebezpečí podklouznutí. Tento vedlejší vchod je stejně tak jako hlavní vždy uzamčen a přístup je pouze pro žáky a učitele, či domluvené návštěvy. Interkom se nachází po pravé straně u dveří ve výšce 120 cm. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 90 cm a vedlejšího křídla 70 cm. Výška prahu je 1 cm. V budově se také nachází bezbariérový výtah a bezbariérové WC. Bezbariérový výtah je volně přístupný, dveře jsou šachetní s šířkou 80 cm a automatickým otevíráním. Výška horního tlačítka na ovladači ve všech patrech je 1 m, označení písmen na ovladači je provedeno v typu reliéf a také v Braillově písmu. Klec výtahu má rozměry 105 cm na šířku a 180 cm na hloubku. Uvnitř výtahu je madlo, které je umístěno ve výšce 90 cm. Také je zde zrcadlo umístěné na boční ( pravé) straně výtahu. Sedátko je zde funkční ve všech polohách a také ovladač je v jeho dosahu. Rovněž je v budově umístěna funkční plošina, která může být v případě potřeby použita pro imobilního žáka.

Vedlejším vchodem pro žáky se vchází do prostorné šatny, kde průjezdová šířka je dostatečná pro průjezd vozíku. Všechny učebny nacházející se v této škole mají průjezdovou šířku 90 cm.

Součástí budovy je také jídelna, tělocvična a venkovní sportoviště. Dveře do jídelny mají průjezdovou šířku 90 cm, výdejní plut je zde 80 cm vysoký a podjezd pod stolky je 74 cm. Tělocvična má průjezdní šířku dveří 90 cm a také je dostatečně prostorná i pro manipulaci s vozíkem.

Bezbariérové WC je volně přístupné, dveře do upravené WC kabiny mají šířku 90 cm, otevírají se směrem ven a uvnitř je i madlo. Kabina upraveného WC má šířku 220 cm a hloubku 240 cm.Vzdálenost mísy od levého boku k levé straně je 40 cm, vzdálenost od pravého boku mísy k pravé straně je 150 cm.Výška sedátka je 50 cm, odsazení mísy od zadní stěny je 70 cm. Prostor pro vozík vedle mísy je volný a toaletní papír je v dosahu z mísy. Splachování je umístěno vzadu ve výšce 120 cm. Madlo umístěné po pravé straně WC je sklopné, dlouhé 60 cm a je ve výšce 80 cm. Umyvadlo je umístěné ve výšce 83 cm, podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla je dostatečný. Madlo se nachází po levé straně umyvadla, je vodorovné a ve výšce 65 cm od podlahy. V interiéru se nachází také schodiště vedoucí do 1. patra o šířce 140 cm, 25 schodech o výšce jednoho schodu 16 cm a hloubce 34 cm. Tuto bariéru lze ovšem překonat pomocí již výše zmiňovaného výtahu.

I když je objekt architektonicky členitý, přesto je hodnocen jako přístupný, neboť všechny bariéry jsou zde odstraněny pomocí rampy u vedlejšího vstupu, plošiny, výtahu či bezbariérového WC. V minulosti zde již také studovala invalidní žákyně na vozíku.

Pozn. : V hodnoceném objektu - budově ZŠ Nemilany se nachází žáci 5. až 9. třídy. ZŠ Nemilany má ještě jednu budovu, kde se nachází žáci 1. až 4. třídy a to na ulici Zolově ve Slavoníně. Tato ZŠ Zolova je posuzována zvlášť.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Ližiny nebo rampa Plošina, výtah pro osoby s om. schop. pohybu Výtah Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
Raisova 1
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 416 821
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsnem.cz