Mateřská škola má dvě budovy – MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda. V každé z nich je 78 dětí. Dohromady tedy organizace pečuje o 156 dětí.

Cílem obou mateřských škol je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti odbornou péčí kvalifikovaného personálu, prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů aktivizujících jeho rozvoj a učení.

Mateřské školy jsou přístupny k péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V současnosti integrují děti se sluchovým postižením, poruchou autistického spektra, diabetem.

Mateřská škola má vlastní jídelnu, prostřednictvím níž nabízí, v případě potvrzených zdravotních obtíží, možnost alternativního stravování v MŠ Helsinská.

Mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách v prostorách MŠ kroužky. Otevřené kroužky v letošním roce a mnoho dalších informací o našich mateřských školách naleznete na našich webových stránkách .

Bc. Marta Slouková, ředitelka MŠ
předsedkyně MSPV (Moravský svaz předškolní výchovy)

Otevírací doba

Po - Pá: 6:15–16:15Tato mateřská školka spadá do správy MŠ Helsinské. Před objektem se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Přístup do areálu školky tvoří dvoukřídlá brána s průjezdní šířkou hlavního křídla 90 cm a vedlejšího 60 cm. Chodník vedoucí k hlavnímu vstupu je tvořen zámkovou dlažbou. Ten samý povrch ze zámkové dlažby je i okolo budovy školky až k travnatému okraji zahrady. Před hlavním vchodem se nachází 8 schodů o výšce jednoho schodu 14 cm a hloubce 30 cm. Hlavní vchod do budovy tvoří dvoukřídlé, mechanické dveře o průjezdní šířce hlavního křídla 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven. Výška prahu je zde 1,5 cm. Následuje zádveří, které je široké 2,50 m a hluboké 1,80 m. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ze zádveří. Průjezdní šířka hlavního křídla je 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Po vstupu do přízemí se po levé straně nachází vstup do šaten, který má průjezdní šířku dveří 80 cm. Ze šaten vedou jednokřídlé dveře o průjezdní šířce 80 cm ven do zahrady. Ovšem do zahrady vede dolů celkem 15 schodů o výšce jednoho schodu 14 cm a hloubce 32 cm. V přízemí se nachází kromě tříd ještě běžné WC. Průjezdní šířka dveří do tříd činí 80 cm, do předsíně WC také 80 cm, do samotného WC však pouze 60 cm. Budova má krom přízemí ještě jedno patro, do kterého se lze dostat pouze po schodišti. Toto schodiště se 16 schody, má šířku 120 cm přičemž výška jednoho schodu je 15 cm a hloubka 30 cm. V 1. patře se rovněž nachází jak třídy, tak běžné WC. Průjezdní šířka dveří do tříd je 80 cm, do předsíně WC také 80 cm, do samotného WC jen 60 cm.

Budova nemá žádný bezbariérový vchod, před vstupem se nachází 8 schodů bez možnosti jejich bezbariérového zdolání, rovněž zde není výtah či plošina pro zdolání dalšího patra, a ani se zde nenachází upravené bezbariérové WC. Z tohoto důvodu je tato budova zařazena do kategorie nepřístupných objektů.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Čapka Choda 12
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 428 202
e-mail: [email protected]
web: http://www.ms-helsinska-olomouc.svet-stranek.cz