Jsme trojtřídní mateřská škola s výdejnou stravy a kapacitou 75 dětí. Děti mají k dispozici prostornou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a tělocvičnu se sportovním vybavením včetně relaxačního míčkového bazénku. Vzdělávací proces je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte a probíhá během celého dne prolínáním všech činností. Děti jsou vedeny ke správnému chování a jednání, k řešení běžných problémů, jsou rozvíjeny jejich individuální schopnosti a podporováno zdravé sebevědomí. Pedagogický personál je jazykově vybaven (španělština, angličtina, ruština). Podle zájmu rodičů nabízí mateřská škola předplavecký a lyžařský kurz a seznamování dětí s anglickým jazykem.Před objektem není žádné vyhrazené parkovací stání. Ke hlavnímu vstupu do budovy se vchází přes bránu, která má průjezdní šířku hlavního křídla 90 cm a vedlejšího také 90 cm. Povrch je zde asfaltový s mírným sklonem 14 %. Objekt má několik vchodů, přičemž pro vstup do budovy je dětmi a zaměstnanci používán jen jeden a to hlavní vchod. Před hlavním vchodem se nachází 14 schodů o výšce jednoho schodu 15 cm a hloubce 32 cm. Plocha přede dveřmi je široká 5,5 m a hluboká 4,5 m.Dveře jsou zde mechanické, jednokřídlé se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou 90 cm. Výška prahu je 2 cm. Zádveří má šířku 3,80 m a hloubku 1,80 m. nenachází se zde žádné schody. Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání do zádveří. Průjezdová šířka těchto dveří činí 90 cm. Chodba je zde prostorná o šířce 1,80 m. Objekt má kromě přízemí ještě jedno patro, do kterého se lze dostat pouze po schodišti. Schodiště je široké 120 cm, s výškou jednoho schodu 15 cm a hloubkou 32 cm. Do prvního patra vede celkem 24 schodů.

V přízemí se nachází třídy, prostor pro vyučující a běžné WC. Všechny vstupní dveře do tříd mají průjezdovou šířku 90 cm. V objektu, jak v přízemí, tak v 1. patře se nachází pouze běžná WC, která mají průjezdní šířku 90 cm. Po pravé straně chodby v přízemí se nachází šatny, ze kterých vedou dvoje dveře do zahrady. Tyto dveře jsou jednokřídlé s průjezdní šířkou 90 cm a otevírání směrem dovnitř. Ihned za dveřmi s nachází schod o výšce 10 cm. Do zahrady je nutné zdolat 13 schodů o výšce 15 cm a hloubce 32 cm. Tento vstup se dá považovat za vedlejší vstup vedoucí ze zahrady. Ze zahrady vedou ještě dvoje dveře do budovy, tedy jen do části budovy a to konkrétně do hračkárny a běžného WC. Tyto dveře jsou umístěné po levé straně zahrady – tedy nalevo od schodů a vedlejšího vstupu do budovy. Dveře jsou zde jednokřídlé s průjezdní šířkou 90 cm.

Do zadní strany budovy – do suterénu, vede služební vchod s 8 schody s výškou jednoho schodu 20 cm a hloubkou 30 cm. Dveře jsou zde jednokřídlé s průjezdní šířkou 80 cm. Tělocvična se nachází v suterénu budovy, kam se lze dostat z přízemí budovy po schodišti o šířce 1,20 m a výšce jednoho schodu 15 cm a hloubce 30 cm. Také se lze do této tělocvičny dostat již výše zmíněným služebním vchodem.

Objekt nemá žádný bezbariérový vstup, bezbariérové WC, ani plošinu či výtah ke zdolání patra. Objekt je tedy zařazen mezi zcela nepřístupné.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Zeyerova 23
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 231 010
e-mail: [email protected]