Jsme trojtřídní mateřská škola s výdejnou stravy a  kapacitou 75 dětí. Děti mají k dispozici prostornou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a tělocvičnu se sportovním vybavením včetně relaxačního míčkového bazénku. Vzdělávací proces je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte a probíhá během celého dne prolínáním všech činností. Děti jsou vedeny ke správnému chování a jednání, k řešení běžných problémů, jsou rozvíjeny jejich individuální schopnosti a podporováno zdravé sebevědomí. Pedagogický personál je jazykově vybaven (španělština, angličtina, ruština). Podle zájmu rodičů nabízí mateřská škola předplavecký a lyžařský kurz a seznamování dětí s anglickým jazykem.

PaedDr. Milada Truksová
ředitelkaZeyerova 23
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 231 010
e-mail: mszey.olc@volny.cz