Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci je mateřskou školou pro děti zaměstnanců, Ph.D. studentů UP a veřejnosti, která zahájila svou činnost dne 1. února 2012. Mateřská škola je zapsána v rejstříku školských právnických osob. Zázemí mateřské školy se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách vysokoškolských kolejí J.V.Fischera na ulici Šmeralova 10. Součástí je vlastní oplocená zahrada s výhledem na řeku Moravu.

Organizačně je mateřská škola rozdělena do 2 tříd s kapacitou 50 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Při odkladu školní docházky mohou navštěvovat mateřskou školu i starší děti.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy v úzké spolupráci s dalšími odborníky Univerzity Palackého v Olomouci.Šmeralova 116/10
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 639 411
e-mail: [email protected]
web: http://www.ms.upol.cz