Mateřská škola rodinného typu pro 50 dětí s jídelnou. Pro děti je zajištěn program sportovních her, výletů, škol v přírodě, zahradních slavností, karnevalů či besídek.

Otevírací doba

Pondělí 6:15–17:00
Úterý 6:15–17:00
Středa 6:15–17:00
Čtvrtek 6:15–17:00
Pátek 6:15–17:00Mateřská školka Rooseveltova je umístěna ve dvou budovách. První – původní budova je nyní v rekonstrukci, její provoz je přerušen a její opětovný provoz bude zahájen 1.1.2019. Tato budova bude zmapována až po její rekonstrukci. Druhá budova se nachází v novostavbě ve dvoře a právě tato je předmětem tohoto zmapování.

Před objektem se nenachází žádné vyhrazené stání. Přístup z ulice Rooseveltovy do areálu školky tvoří dvoukřídlá železná brána s průjezdní šířkou hlavního křídla 120 cm a vedlejšího křídla také 120 cm. Poté se již k budově umístěné ve dvoře objektu jde po asfaltovém chodníku dlouhém 9 m, jehož povrch není nijak těžko zdolatelný. Před hlavním vchodem nejsou žádné schody, výška prahu je 2 cm. Dveře jsou zde jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání dovnitř. Průjezdová šířka těchto dveří činí 90 cm. Do budovy vede ještě jeden vchod, který je využíván výhradně zaměstnanci a je označen jako služební. Po levé straně dveří před hlavní vchodem se nachází interkom, který je usazen ve výšce 140 cm od země. Zádveří je široké 7 m a hluboké 3 m. Dveře v zádveří jsou jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání do zádveří a průjezdovou šířkou 90 cm. Budova má pouze přízemí, není patrová. Šatny se nachází po levé straně dveří u zádveří, volně na chodbě. Průjezdní šířka dveří do tříd je 90 cm. Průjezdní šířka dveří u WC je 80 cm. Co se týče WC, je zde pouze běžné, neupravené pro speciální potřeby hendikepovaných dětí. Umístění dítěte s pohybovým hendikepem ( na vozíčku) by zde bylo možné, ale muselo by k tomu být i upraveno WC.

Objekt je sice přízemní, nicméně je přístupná pouze jeho část bez upraveného WC, což v důsledku znamená že umístění dítěte s pohybovým hendikepem zde není možné doporučit.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup hlavním vchodem Standartní toaleta

Fotografie
Rooseveltova 101
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 434 648
e-mail: [email protected]
web: http://www.msrooseveltova.cz