Naším záměrem je vytvořit láskyplné a přívětivé prostředí, ve kterém dítě rádo tráví svůj čas. Zavedeme Vaše dítě do světa her, pohádek, písniček a činností, které mu dají jistotu sebe sama, zkušenost a poznání souvislostí a také spoustu radosti.

Dostatkem prostoru pro volnou hru podněcujeme u dětí zájem a přirozenou touhu po poznávání světa. Snažíme se, aby vše, co ve společných chvílích děláme, bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí dospělého se samy dobírat poznání.

Novým dětem se snažíme co nejvíce ulehčit adaptaci na nové prostředí, ke každému dítěti si vytváříme vědomě individuální vztah. Usilujeme o poskytování vhodných vzorů k napodobování a na vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem – pečeme chléb, šijeme a vytváříme, malujeme, pracujeme se dřevem nebo ovčí vlnou, „pracujeme“ na naši malé zahrádce.

Vybavení naší školky a hračky pro děti jsou z přírodních materiálů, které podporují přirozený rozvoj smyslového vnímání dítěte.

Principy a metody naší práce vycházejí z waldorfské pedagogiky. Život v naší školce je podmíněn rytmem roku, týdne a dne. Vycházíme z vědomí, že Země je živoucí organismus, který vždy po roce dospěje k témuž bodu, navozujícímu určité kvality. Součástí naší výchovy je tedy i slavení tradičních svátků, které je důležité pro pěstování určitých zvyků, poznávání obrazů a symbolů naší kultury.

Za podstatnou podmínku přirozeného přechodu dítěte z rodiny do MŠ a naopak považujeme dobrý a otevřený vztah mezi učitelkou a rodiči. Dbáme na to, aby byli rodiče před přijetím do školky i v průběhu pobytu dobře informováni o všem, čím dítě prochází. Účast rodičů na životě školky i slavnostech vítáme a jsme rádi, když společně s námi spoluvytváří prostředí pro děti.Dobnerova 24
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 775 061 850
e-mail: [email protected]
web: http://www.waldorf-olomouc.cz/skolka.html