Provoz státní mateřské školy pro 51 dětí se školní jídelnou. Zaměřujeme se na společné hry, individuální práce s dětmi, didakticky cílené činnosti a pobyt venku. Pořádáme sportovní dny, školní výlety a předplavecké výcviky. Specializujeme se také na výuku angličtiny, hry na flétnu a lyžování.

Otevírací doba

Pondělí 6:15–16:30
Úterý 6:15–16:30
Středa 6:15–16:30
Čtvrtek 6:15–16:30
Pátek 6:15–16:30Budova spadá do správy MŠ Žižkovo náměstí 3 Olomouc. MŠ Žižkovo náměstí zde má umístěny pouze 2 třídy.

U objektu není žádné vyhrazené parkovací stání. Před hlavním vstupem se nachází jeden schod o výšce 7 cm a hloubce 45 cm. Dveře u hlavního vstupu jsou dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání dovnitř. Průjezdová šířka hlavního křídla je 90 cm a vedlejšího také 90 cm. Napravo od dveří se ve výšce 130 cm nachází zvonek, který je odsazen od levého rohu 7 cm. a od pravého rohu 15 cm. Těmito hlavními dveřmi z ulice Sokolská se vstoupí do prostorného průjezdu, kde se zhruba po 10 metrech po pravé straně nachází vstup do prostor školky. Samotná školka zaujímá v budově jen velmi malou část ve zvýšeném přízemí. Na konci průjezdu se ještě nachází vstup na dvůr se zahradou. Zahrada bývá využívána především v letních měsících. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 96 cm a vedlejšího také 96 cm. Povrch dvorku je velice nerovný a je zde tedy potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Na konci průjezdu po pravé straně se před samotným vstupem do interiéru školky nachází 5 schodů o výšce 15 cm a hloubce 35 cm. Dveře jsou zde jednokřídlé, mechanické se směrem otevírání dovnitř. Průjezdová šířka dveří je 90 cm. V samotném interiéru školky se pak nachází pouze šatny na chodbě, 2 třídy, jedno běžné WC a prostory pro vyučující. Každá třída má dveře s průjezdovou šířkou 90cm, u běžného WC je ale průjezdová šířka dveří jen 80 cm.

Jelikož zde není žádná rampa k překonání schodů před samotným vstupem do interiéru školky a ani bezbariérové WC, je objekt tedy hodnocen jako nepřístupný.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Sokolská 19
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 207 636
e-mail: [email protected]
web: http://www.skolkaolomouc.cz/sokolska