V MŠ je umístěno 52 dětí. Cílem je zabezpečit všestranný harmonický rozvoj dětí v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi tak, aby byly schopné úspěšně se začlenit do života po odchodu do vzdělávacího procesu na základní škole.kpt. Nálepky 10
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 223 208
e-mail: mskpt.nalepky@volny.cz
web: http://www.mskptnalepky.cz