V MŠ je umístěno 52 dětí. Cílem je zabezpečit všestranný harmonický rozvoj dětí v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi tak, aby byly schopné úspěšně se začlenit do života po odchodu do vzdělávacího procesu na základní škole.Před objektem se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Před hlavním vstupem se nachází 8 schodů o výšce jednoho schodu 16 cm a hloubce 33 cm. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s průjezdní šířkou hlavního křídla 90 cm a vedlejšího také 90 cm. V zádveří se nachází 4 schody o výšce jednoho schodu 15 cm hloubce 30 cm. Naproti těchto schodů se volně na chodbě nachází šatny. Po levé straně od šaten se nachází dveře vedoucí do prostoru se schodištěm, které vedou do prvního patra budovy. Po pravé straně od šaten se nachází v přízemí třídy, upravené WC i vedlejší bezbariérový vchod do budovy.

Schodiště do prvního patra je široké 100 cm s počtem 26 schodů, výtah či plošina umožňující pohyb mezi patry pro hendikepované zde nejsou. Výška jednoho schodu je 15 cm a hloubka 32 cm.

V přízemí se nacházející třídy mající průjezdní šířku dveří 90 cm. Upravené WC nacházející se rovněž v přízemí je volně přístupné, průjezdní šířka dveří s madlem uvnitř je zde 80 cm a směr otevírání dveří je ven z kabiny. Samotná kabina má šířku 3,50 m a hloubku 1,80 m. Vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně je 50 cm a vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně je 80 cm. Výška sedátka je 40 cm a odsazení WC mísy od zadní stěny je 30 cm.

Prostor pro vozík vedle WC mísy je ovšem blokovaný mobilním prvkem a to skříní. Toaletní papír se nachází vzadu na WC, je tedy v dosahu z mísy. Splachování se zde nachází vzadu ve výšce 75 cm od země. Madla jsou zde mechanická, madlo umístěné vlevo je sklopné s délkou 80 cm a výškou 80 cm. Madlo umístěné napravo je pevné a osová vzdálenost mezi madly je 70 cm. Umyvadlo je umístěné ve výšce 80 cm od země s dostatečným podjezdem pro vozík.

Baterie je zde páková. Objekt má také vedlejší bezbariérový vchod s nájezdem. Nájezd je zde široký 4 m, zábradlí je po obou stranách ve výšce 80 cm od země. Dveře jsou dvoukřídlé, s průjezdní šířkou hlavního křídla 90 cm a vedlejšího 60 cm.

Jelikož je přístupná pouze část budovy a to přízemí, je objekt zařazen do kategorie částečně přístupných.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
kpt. Nálepky 10
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 223 208
e-mail: [email protected]
web: http://www.mskptnalepky.cz