V naší MŠ chceme vytvářet kamarádskou atmosféru a prostředí, ve kterém se děti formou poznání, her a fantazie naučí vnímat a chápat okolní svět, jeho krásy i nebezpečí. Současně chceme navozovat pocit jistoty a bezpečí, radosti ze společnosti ostatních (kamarádů i dospělých). Učíme děti uplatnit sama sebe, své znalosti, dovednosti a schopnosti, současně dokázat vidět a ocenit úspěchy druhých, ale také vnímat jejich problémy a podat pomocnou ruku. Dojít poznání, že společně s kamarády, rodiči a ostatními lidmi dokážeme víc, snáze překonáme překážky a problémy.Příkazy 22
783 33 Příkazy
telefon: (+420) 585 967 282
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsprikazy.org