Provozujeme základní školu pro 280 žáků s jídelnou a družinou. Vyučujeme anglický jazyk. K dispozici je tělocvična, počítačová a multimediální učebna s interaktivní tabulí. Nabízíme školní hřiště, dvůr a sad. Každoročně pořádáme školu v přírodě a lyžařský výcvik.U objektu není vyhrazené parkovací stání. Před hlavním vstupem do budovy je 8 schodů o výšce 15 cm a hloubce 31 cm. Plocha před hlavním vchodem je 2,70 m široká a 3,20 m hluboká. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 82 cm a vedlejšího také 82 cm.

Zádveří je široké 3,70 m a hluboké 2,30 m. Zde se také ve výšce 120 cm nachází interkom. Ze zádveří se vchází do suterénu, kde jsou umístěny šatny, jídelna, knihovna a tělocvična. Dveře vedoucí do suterénu mají průjezd hlavního křídla 90 cm, poté následuje 14 schodů o výšce 15 cm a hloubce 31 cm. Prostory šaten jsou dost velké, průchod mezi skříňkami je 1,50m. Z prostoru šaten se vchází na venkovní sportoviště dveřmi, které mají před sebou 2 schody. První schod je vysoký 18 cm a hluboký 45 cm, druhý schod je vysoký 15 cm a hluboký 75 cm. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 90 cm a vedlejšího 55 cm. Z prostoru šaten se rovněž vchází do jídelny, která má průjezdní šířku dveří 90cm. Výdejní pult je vysoký 85 cm a stolky zde nejsou připevněny napevno, takže je možná manipulace s vozíkem. Průjezdní výška stolku je 70 cm. Na konci chodby v suterénu se nachází tělocvična a zadní (boční ) schodiště. Před tělocvičnou je schod o výšce 10 cm a hloubce 180 cm. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické s průjezdovou šířkou hlavního křídla 90 cm.

V suterénu se ještě nachází knihovna s průjezdovou šířkou dveří 90 cm.

Kromě suterénu a přízemí má budova ještě další dvě patra. Do pater se lze dostat dvěma schodišti, umístěnými na opačných koncích budovy. V budově prozatím není výtah, rampa či plošina.

Od hlavního vstupu se přes zádveří lze dostat do přízemí po 9 schodech, s výškou a hloubkou schodu 30 cm a 15 cm. Šířka schodiště je 2,7 m. Hlavní schodiště vedoucí do pater má šířku 1,9 m , počet schodů je do každého patra 30 s výškou jednoho schodu 15 cm a hlobkou 30 cm. V budově se nachází pouze běžná WC, která jsou umístěna v každém patře, zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Dveře do předsíně WC mají průjezdovou šířku jen 70 cm a dveře do kabinky 60 cm. Dveře do tříd mají průjezdovou šířku 90 cm, rozměry tříd jsou cca 6,5 m na šířku a 9 m na délku. Stolky zde nejsou přimontovány napevno a dají se lehce odsunout. Šířka chodby je 2,75 m a tedy dostatečně široká pro bezpečný průjezd vozíku. Zadní (boční) schodiště vedoucí ze suterénu má šířku 150 cm, počet schodů do každého patra je 24 s rozměry jednoho schodu 15 cm na výšku a 30 cm na hloubku.

Budova má také samostatný vchod, kterým se vchází do družiny. Tento vchod má před sebou 17 schodů o výšce jednoho schodu 15 cm a hloubce 30 cm. Tyto schody mají celkovou šířku 140 cm. První dveře vedoucí do chodby směrem ke družině zde mají průjezdovou šířku 85 cm, druhé dveře vedoucí do další chodby před družinou mají 90 cm a samotné dveře do družiny mají 85 cm.

Na základě zjištěných údajů je tedy objekt hodnocen jako nepřístupný.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Gorkého 39
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 392 091; (+420) 585 392 092
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsgorkeho.cz