Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky, anglické kurzy, hru na flétnu, florbal či výtvarnou techniku.

Provozní doba sportovního areálu při ZŠ Mozartova

měsíc pracovní dny víkendy a svátky
Duben 15.00 – 19.00 9.00 – 19.00
Květen 16.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Červen 16.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Červenec 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Srpen 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Září 16.00 – 19.00 9.00 – 19.00
Říjen 16.00 – 18.00 9.00 – 18.00U objektu není vyhrazené stání. Budova má dva vchody, hlavní a vedlejší, přičemž pro vstup žáků je používán pouze vstup vedlejší. Hlavní vchod je používán minimálně a to pouze pedagogickými pracovníky. Přístup k hlavnímu vchodu není obtížný, před vstupem se nachází 10 schodů o výšce 15 cm a hloubce 40 cm. Dveře jsou jednokřídlé, automatické s otevíráním dovnitř a průjezdovou šířkou 90 cm. Za dveřmi se nachází prostor o délce 6 m a šířce 7 m, 6 schodů o výšce 17 cm a hloubce 40 cm a jednokřídlé automatické dveře o průjezdní šířce 90 cm. Vedlejší vchod se nachází vlevo od hlavního vchodu, je volně přístupný a má 2 schody s výškou 17cm a hloubkou 40 cm. Dveře jsou jednokřídlé automatické, s otvíráním směr dovnitř a s průjezdouvou šířkou 88 cm. V zádveří se nachází interkom ve výšce 130 cm, který je umístěn vedle dveří vedoucích ze zádveří do interiéru. Tyto dveře vedoucí do interiéru mají průjezdouvou šířku 98 cm, jsou jednokřídlé a otevírají se směrem dovnitř. Zádveří má šířku 6 m a hloubku 4,5 m.

Budova školy má 2 patra, suterén a mezipatro mezi suterénem a přízemím, kde se nachází jídelna a tělocvična. Výtah, plošina, rampa či ližiny v budově nejsou. Z toho vyplývá, že překonání pater pouze užitím schodů je pro hendikepovaného občana nemyslitelné.V suterénu se nachází šatny, průjezdová šířka je 100 cm a 120 cm od země přede dveřmi je umístěna skříňka s klíči otevírající dveře do šatny. Ze šatny vede chodba do mezipatra přízemí, kde je umístěna jídelna a tělocvična. Ze suterénu vedou 2 schody do této jídelny, průjezdová šířka dveří je 90 cm. Do této jídelny vede ještě další vchod z přízemí s celkem 15 schody. Jídelna je jinak prostorná se stoly, které se dají odsunout. Výdejní pult je 85 cm vysoký. Vedle se nachází tělocvična, kde průjezdová šířka dveří je 90 cm. Vedle tělocvičny jsou sprchy, kde průjezdová šířka dveří je 80cm.

Z přízemí vede schodiště do dalších dvou pater o šířce 200 cm, výšce schodu 15 cm a hloubce 33 cm. Každé patro mám 30 schodů. V každém patře se nachází běžné WC s průjezdovou šířkou 80 cm, s bezbariérovými úpravami žádné.

Chodby jsou široké 220 cm, takže dostatečně široké pro průjezd vozíku. Třídy mají průjezdovou šířku 100 cm a průměrnou délku 7m a šířku 6 m. Stoly zde nejsou připevněny napevno a dají se odsunout.

V areálu školy se nachází venkovní hřiště, které je využíváno i veřejností.

Objekt školy je tedy nyní obtížně přístupný až nepřístupný. Ovšem je již zpracována projektová dokumentace k bezbariérovým úpravám, jejiž realizce by měla být započata dle financí cca do r. 2020. V plánu je především výtah, který propojí všechna patra. P. ředitel se velice snaží o nápravu, aby škola byla přístupná dětem či dospělým s hendikepem a mohla tak sloužit všem, bez ohledu na zdravotní postižení.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Mozartova 48
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 427 142
e-mail: [email protected]
web: http://www.zs-mozartova.cz