Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními.Liboš 82
783 13 Liboš
telefon: (+420) 585 386 750
e-mail: [email protected]
web: http://www.libos.cz/materska-skola