Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek anglického, ruského i španělského jazyka či čtenářský, taneční, výtvarný, dramatický a sportovní kroužek.

Provozní doba sportovního areálu při ZŠ Tererovo náměstí

měsíc pracovní dny víkendy a svátky
Duben 15.00 – 19.00 9.00 – 19.00
Květen 15.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Červen 15.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Červenec 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Srpen 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Září 15.00 – 19.00 9.00 – 19.00
Říjen 15.00 – 18.00 9.00 – 18.00U objektu není vyhrazeno parkovací stání. Přístup do budovy je tvořen zámkovou dlažbou a asfaltem, před hlavním vstupem je podélný sklon 10,6 %. Nenachází se zde žádná vodicí linie. Vstup je bez převýšení. Plocha před hlavními dveřmi je dostatečná (viz foto). U hlavního vstupu se nachází interkom ve výšce 136 cm a odsazením od rohu 34 cm. AOM se v objektu nenachází. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 80 cm a vedlejšího 84 cm. Žáci se do objektu dostávají pomocí čipu, který je umístěn ve výšce 100 cm. V objektu je služba, která se zde nachází po dobu vyučování. Zádveří je prostorné tvořené dlažbou a větším kobercem u vstupu.

Budova školy je rozdělena do 7 pavilónů. V jednom je tělocvična, ve druhém kabinety učitelů, ředitelna atp. Zbývající pavilony jsou identické a nachází se v nich třídy. V zádveří je nájezdní plošina, o sklonu 15,2 % a následně 10,3 %, díky které se dá dostat do učitelského pavilonu, ale pouze do přízemí. Do prvního patra, kde je mimo jiné ředitelna, vede celkem 24 schodů a není zde možnost dostat se bezbariérově.

Pavilony jsou propojeny dlouhou chodbou s dlažbou, prostory jsou dostatečně široké, nicméně v hlavním koridoru je několik úseků, kde je sklon 7-8 % (viz foto). Proto je hlavní koridor velmi obtížný a pro vozíčkáře bez asistenta je velmi náročné tento koridor překonat.

V jednotlivých pavilonech se dá dostat do přízemí, kde se nachází několik tříd. Které jsou ovšem menší a podle pana ředitele je v každé třídě alespoň 22 žáků a je obtížné uspořádat lavice tak, aby zde byl větší prostor. Navíc v některých třídách jsou lavice napevno. Do 1. patra, kde se nachází odborné učebny (fyzika, chemie…) vede celkem 12 schodů a není zde možnost, dostat se do 1.patra bezbariérově.

Zhruba v polovině hlavního koridoru je upravené WC, které bývá uzamčené, nicméně na požádání je možné vystavit klíč. Kabina je samostatná a dveře se otevírají z kabiny ven. Uvnitř dveří je madlo. Vypínač se nachází ve výšce 100 cm. Šířka kabiny je 180 cm a hloubka 210 cm. Vzdálenost levého boku mísy k levé stěně je 26 cm a vpravo 140 cm. Výška sedátka je 49 cm. Odsazení mísy od zadní stěny je 34 cm. Prostor pro vozík je volný. Splachování je vzadu ve výšce 82 cm. Madla jsou v pořádku, mechanické, vlevo sklopné a vpravo pevné. Délka obou je 83 cm a výška je 79 cm. Osová vzdálenost je 54 cm. Umyvadlo je umístěno ve výšce 80 cm a podjezd umyvadla je dostatečný. Baterie je páková a ve výšce 91 cm. Madlo u umyvadla chybí.

Průjezdová šířka dveří do jídelny je 89 cm. Výdejní pult má dostatečný průjezd ve výšce 82 cm. Stoly jsou ve výšce 76 cm. Jídelna jako taková je poměrně malá a při běžném provozu zde není dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

Venkovní hřiště je přístupné zhruba z polovinu hlavního koridoru a dá se na něj dostat pouze přes trávu.

Závěr: V současné době není na této škole žádný žák s tělesným postižením. Po nemoci se chce do školy vrátit jedna z vyučujících, co je momentálně na invalidním vozíku. Přestože je na škole poměrně nový hlavní koridor, spojující všechny pavilony, hodnotíme školu jako bariérovou. A to zejména proto, že v hlavním a dlouhém koridoru je několik převýšení, které jsou pro vozíčkáře velmi obtížné překonat. Pokud pomineme tato převýšení v hlavním koridoru, vozíčkář může pohodlně využívat pouze přízemní prostory. Do kanceláří a kabinetů se není možné dostat, stejně tak jako do odborných učeben a tříd, které jsou umístěny ve vyšších patrech. Při celkové rozlehlosti školy, je relativně bezbariérové přízemí málo.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
Tererovo náměstí 1
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 413 262
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsterera.com