Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci je otevřena od 1. září 2011. Nachází se v historickém jádru města. CMŠ Ovečka v Olomouci je dvoutřídní, max. povolená kapacita je 45 dětí. Součástí je prostorná zahrada. Školní vzdělávací program pro CMŠ Ovečka v Olomouci vznikal na podkladě Rámcového vzdělávacího programu, který vydal VÚP v roce 2007. V rámci ŠVP CMŠ byl systematicky zabudován a rozpracován program Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta „Aby malé bylo velké“. Program je v souladu se ŠVP koncipován podle proměn ročních období, zahrnuje principy křesťanství, zároveň aktuálně navazuje na oslavu křesťanských tradic, svátků a nabízí orientaci v křesťanském prostředí a úctu k životu.. Rovněž nabízí celou řadu zajímavých činností, impulsů i příběhů, které podněcují vnitřní růst a otevřenost dítěte, empatii, pozitivní smýšlení, tvořivost, komunikativní schopnosti, schopnost spolupráce. Školní vzdělávací program CMŠ Ovečka integruje do výchovy a vzdělávání v předškolním věku prvky Montessori pedagogiky, zaměřuje se více na ekologii a uplatňuje podporu zdraví. Nad rámec ŠVP je program zaměřen na rozvoj vědomí křesťanské identity a budování křesťanského společenství, na poznávání osobností křesťanství a usiluje o výchovu k vnímání křesťanských symbolů, tradic a svátků.

Charakteristikou církevní mateřské školy je výchovné prostředí, ve kterém je vzdělávání považováno za službu životu. Pro tuto službu je charakteristický postoj vnímavosti k životu jako základ života ve vztazích a radost z bytí v přítomnosti jako základ nacházení smyslu života.Na Hradě 246/2
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 739 344 027
e-mail: [email protected]
web: http://cms-ovecka.cz/