Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je pěvecký, počítačový, keramický, výtvarný a hudební kroužek.

Provozní doba sportovního areálu při ZŠ Rooseveltova

měsíc pracovní dny víkendy a svátky
Duben 15.00 – 19.00 / zahrada 9.00 – 19.00 / zahrada
Květen 15.00 – 19.00 / zahrada 9.00 – 19.00 / zahrada
Červen 15.00 – 19.00 / zahrada 9.00 – 19.00 / zahrada
Červenec 9.00 – 19.00 / zahrada 9.00 – 19.00 / zahrada
Srpen 9.00 – 19.00 / zahrada 9.00 – 19.00 / zahrada
Září 15.00 – 19.00 / zahrada 9.00 – 19.00 / zahrada
Říjen 15.00 – 18.00 / zahrada 9.00 – 18.00 / zahradaV objektu je jedno vyhrazené parkovací stání a to ve dvorním traktu budovy. Objekt je určen pro výuku žáků 1. až 4. stupně a spadá pod správu ZŠ Holečkova. Krom přízemí má budova ještě jedno patro, ale jinak je škola velmi malá s omezeným manipulačním prostorem.

Před hlavním vstupem se nachází 2 schody, první schod má výšku 15 cm a hloubku 80 cm a druhý schod má výšku 15 cm a hloubku 42 cm. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou hlavního křídla 90 cm avedlejšího 50 cm. Výška prahu je 1 cm. Hlavními dveřmi se vchází do malého zádveří, které je široké 2,5 m a hluboké 4,5 m. V zádveří se nachází 4 schody, každý o výšce 15 cm a hloubce 30 cm. Po pravé straně se nachází šatny, do kterých je průjezdní šířka dveří 90 cm. V přízemí se nachází krom učeben, jídelny, běžného WC pro dívky a chlapce také tělocvična. Do tělocvičny se vchází po 4 schodech o výšce 15 cm a hloubce 40 cm. Dveře do jídelny mají průjezdní šířku 90 cm, výdejní pult je vysoký 80 cm. Stolky jsou zde ale se židlemi přimontovány napevno a tak zde není mnoho prostoru pro manipulaci s vozíkem, a v případě potřeby nelze stolky odsunout. Objekt má také vedlejší vchod vedoucí ze dvora. Před tímto vstupem jsou jednokřídlé mechanické dveře s průjezdní šířkou 90 cm a směrem otevírání ven. Přístup k tomuto vchodu je ovšem velmi obtížný, neboť se před ním nachází cesta posypaná šterkem a jedním malým schodem o výšce 5 cm. Teprve těsně před vstupem je povrch o šířce dvou metrů a hloubce také dvou metrů dlážděn zámkovou dlažbou. Do prvního patra vede schodiště o šířce 1,5 metrů o výšce jednoho schodu 15 cm a hloubce 30 cm. Do prvního patra se nelze dostat jinak než po tomto schodišti. V prvním patře se nachází učebny, kabinet pro učitele a běžné WC pro chlapce a dívky. Učebny zde mají tak jako v přízemí průjezdovou šířku dveří 90 cm. V objektu se nenachází rampa, výtah, plošina ani bezbariérové WC.

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že budova spadá do kategorie nepřístupných objektů.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta Vyhrazené parkovací místo

Fotografie
Rooseveltova 103
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 434 533
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsrooseveltova.cz