Jsme šestitřídní předškolní zařízení s kapacitou 158 dětí ve věku od 3 do 6 let. Naše mateřská škola chce být zařízením, kam se děti a potažmo i jejich rodiče těší, kde se cítí dobře a bezpečně. Chceme být školkou plnou úsměvů, „BAREV“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky – není černý a bílý, děti vidí svět „BAREVNĚ.“ Chceme být školkou, kde si spolu hrají děti různých národností (do naší školky chodí děti z Anglie, Maďarska, Slovenska, USA…). Klademe velký důraz na pestrost a „BAREVNOST“ interiéru školky.

Proto jsme se dohodli, že naše MŠ ponese oficiální název „BAREVNÝ SVĚT".

Otevírací doba

Pondělí 6:15–16:30
Úterý 6:15–16:30
Středa 6:15–16:30
Čtvrtek 6:15–16:30
Pátek 6:15–16:30Vstup a interiér

Do objektu vedou dva hlavní vchody. Jeden z ulice Dělnická a jeden z ulice U Kovárny. V budově jako takové jsou vchody umístěny přesně naproti sobě a jsou vzájemně propojeny chodbou.

Vchod z ulice U Kovárny

U vchodu z ulice U Kovárny není vyhrazeno parkovací stání, ale v objektu za vstupní bránou je celkem 10 parkovacích míst výhradně pro rodiče a obsluhu školky (viz foto). Přístup do budovy není obtížný, povrchem je dlažba a není zde žádný sklon. Vodicí linie zde není. Před vstupem se nachází 6 schodů o výšce 13 cm a hloubce 29 cm. U dveří je pouze zvonění, ve výšce 143 cm a s odsazením od rohu 18 cm. AOM se zde nenachází. Dveře do objektu jsou dvoukřídlé, mechanické, s otevíráním ven. Šířka hlavního křídla je 82 cm a šířka vedlejšího křídla je 46 cm, výška prahu je 2 cm. Nachází se zde zádveří o šířce 182 cm, a hloubce 238 cm.

Vchod z ulice Dělnická

Z této ulice není přístup k budově nijak obtížný prostor je dostatečný, bez sklonu. Není zde žádné parkovací místo. Není zde žádná vodící linie a u vchodu do budovy je jeden schod o výšce 10 cm a hloubce 90 cm, u dveří je práh o výšce 3 cm. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické, s otevíráním ven. Šířka hlavního křídla je 84 cm a vedlejšího 47 cm. Nachází se zde interkom ve výšce 149 cm a s odsazením od rohu 68 cm. AOM se zde nenachází.

Vedlejší vstup

Vedlejší vstup není vyznačen a nejsou o něm žádné informace u hlavního vstupu. Jsou zde dva identické vedlejší vstupy prakticky vedle sebe (viz foto), kdy jeden vede do levého křídla budovy a druhý do pravého křídla budovy. Vyhrazené parkovací stání zde není. Povrch není nijak obtížný, ale je zde jedna nerovnost o sklonu 10, 5 % (viz foto). Vodící linie je přirozená. Vstup je uzamčený a přístup zajišťují vyučující. Ke vstupu vede jeden schod o výšce 18 cm, a hloubce 63 cm. Plocha před dveřmi je prostorná – 5,2 m na šířku a 6,4 m na hloubku. Opět se nachází pouze zvonění ve výšce 143 cm a s odsazením od rohu 10 cm. AOM se zde nenachází. Dveře jsou jednokřídlé, mechanické, s otevíráním ven. Průjezdová šířka křídla je 81 cm a je zde práh ve výšce 2 cm. Zádveří je o šířce 182 cm a hloubce 126 cm.

Prostory školky jsou v přízemí, nicméně v budově je také mateřské centrum, které se nachází v 1.patře. Zde vede 16 schodů, o výšce 15 cm a hloubce 30 cm. Ale prostory školky jako takové jsou bez schodů.

Interiér

Šířka nejužší chodby je 128 cm. V objektu se nachází 4 šatny největší o hloubce 409 cm a šířce 264 cm a nejmenší o hloubce 330 cm a šířce 350. Prostor v šatnách je dostatečný. Průjezdová šířka dveří je 88 cm (dveře jsou obloukové, tedy bez otevírání). Nejmenší třída je o hloubce 10 metrů a šířce 5 metrů. Průjezd dveří je 84 cm. Povrch v celém objektu je lino, ve třídách je část tvořena kobercem. Ze tříd je také vstup na toaletu.

Hygienické zázemí

V budově není žádná upravená toaleta. Dětské hygienické zázemí je dostupné z každé třídy, průjezdová šířka dveří je 80 cm, hloubka je 295 cm a šířka 361 cm. Umyvadlo je ve výšce 65 cm, páka umyvadla je ve výšce 67 cm. Průjezd k toaletám je 70 cm, sedátko je ve výšce 34 m a splachovadlo ve výšce 84 cm. V objektu je také sprchový kout, se schodkem 18 cm. Vypínač je umístěn ve výšce 151 cm.

Jídelna a zahrada

Jídelna v objektu není, děti se stravují ve třídách u stolečků. V objektu je prostorná zahrada, z větší části tvořena trávníkem a částečně z betonových kostek. Šířka dveří do zahrady je 82 cm, práh je 3 cm. Z venku se nachází schod o výšce 12 cm a hloubce 27 cm.

Okolí objektu není nijak obtížně přítupné, ale přístupnost do budovy není zcela bezbariérová. Prostory školky jako takové nejsou, s výjimkou přístupu do zahrady, bariérové, ale vzhledem k menším prostorům může prostor působit stísněně. Ve školce dosud nebylo integrováno dítě s tělesným postižením. Jelikož se u jednoho z vchodů do školky ( z ulice Dělnická) nachází pouze jeden schod bez možnosti jeho překonání, je MŠ zařazena do kategorie částečně přístupných.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Dělnická 17b
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 426 237; (+420) 585 426 137
e-mail: [email protected]
web: http://www.msdelnicka.cz