Jsme šestitřídní předškolní zařízení s kapacitou 158 dětí ve věku od 3 do 6 let. Naše mateřská škola chce být zařízením, kam se děti a potažmo i jejich rodiče těší, kde se cítí dobře a bezpečně. Chceme být školkou plnou úsměvů, „BAREV“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky – není černý a bílý, děti vidí svět „BAREVNĚ.“ Chceme být školkou, kde si spolu hrají děti různých národností (do naší školky chodí děti z Anglie, Maďarska, Slovenska, USA…). Klademe velký důraz na pestrost a „BAREVNOST“ interiéru školky.

Proto jsme se dohodli, že naše MŠ ponese oficiální název „BAREVNÝ SVĚT".

Otevírací doba

Pondělí 6:15–16:30
Úterý 6:15–16:30
Středa 6:15–16:30
Čtvrtek 6:15–16:30
Pátek 6:15–16:30Před objektem není žádné vyhrazené parkovací stání. Přístup ke hlavnímu vstupu tvoří zámková dlažba s lehce překonatelným povrchem. Před hlavním vchodem se nachází 6 schodů, s výškou jednoho schodu 13 cm a hloubkou 30 cm. Nalevo od dveří se ve výšce 130 cm nachází interkom. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou hlavního křídla 90 cm a vedlejšího 50 cm. Zádveří je široké 3,5 m a hluboké 2,5 m. Dveře či schody v zádveří nejsou. Do objektu vede také vedlejší vstup, který ovšem také není bezbariérový. Tento vchod je na protější straně budovy než vchod hlavní a je před ním jeden schod o výšce 16 cm a hloubce 1,8 m.Vstup je uzamčený a dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven. Výška prahu je 2 cm. Průjezdní šířka hlavního křídla je 90 cm a vedlejšího 50 cm. Další, v pořadí již třetí vstup je z ulice U Kovárny a je ke vstupu do budovy používán spíše výjimečně. Dveře jsou zde jednokřídlé, mechanické, se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou 90 cm. Před tímto vchodem se nachází jeden schod o výšce 14 cm a hloubce 45 cm.

Budova má krom přízemí ještě jedno patro. Do tohoto patra se nelze dostat jinak než po schodišti, které je široké 120 cm a obsahuje celkem 21 schodů. V přízemí se nachází šatny, které mají průjezdovou šířku dveří 90 cm. Třídy a herny v budově mají také průjezdovou šířku dveří 90 cm. WC je v objektu pouze běžné, první dveře do předsíně WC mají průjezdovou šířku dveří 90 cm a dveře do kabinky pouze 70 cm.

Dále je součástí objektu rozlehlá zahrada, do které se lze dostat z přízemí jednokřídlými mechanickými dveřmi o průjezdové šířce dveří 90 cm. Není zde žádný schod a z budovy se lze tedy do zahrady snadno dostat.

Jelikož jak vstupy se schody, tak patro budovy nelze překonat pomocí rampy, plošiny či výtahu, které v budově chybí, je objekt posouzen jako nepřístupný.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie
Dělnická 17b
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 426 237; (+420) 585 426 137
e-mail: msdelnicka@c-mail.cz
web: http://www.msdelnicka.cz