Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 1836 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada vybavená šesti krytými pískovišti a dřevěnými průlezkami. Nabízíme kroužek rytmiky, angličtiny a výtvarné výchovy včetně výuky hry na flétnu. Pořádáme plavecký výcvik a návštěvy solné jeskyně.Rožňavská 19
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 412 010
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsroznavska.cz