Provozujeme mateřskou školku pro celkem 100 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními.

Otevírací doba

Pondělí 6:30–16:30
Úterý 6:30–16:30
Středa 6:30–16:30
Čtvrtek 6:30–16:30
Pátek 6:30–16:30Před objektem se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Objekt se skládá ze dvou budov se stejnou architektonickou dispozicí, spojených koridorem. Každá z budov má svůj vlastní vstup.

Budova A:
Před hlavním vstupem se nachází 3 schody o výšce jednoho schodu 18 cm a hloubce 30 cm. Interkom se nachází ve výšce 125 cm od země. Tento vstup do budovy A tvoří dvoje dveře vzdálené od sebe 1 m. Používají se oba vstupy, ten pravý vede dále do koridoru a kanceláři ředitelství školky a ten levý do šaten a dále do prostor tříd pro děti. V obou případech jsou zde mechanické jednokřídlé dveře se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou 90 cm. Zádveří je široké 2 m a hluboké 1,80 m. Ze zádveří se po levé straně vchází do šaten, u kterých vstup tvoří jednokřídlé dveře s průjezdní šířkou 80 cm. Po šatnách následují třídy s umývárnou a běžným WC. Vstup do tříd tvoří jednokřídlé dveře se směrem otevírání ven a o průjezdní šířce 80 cm. Ze třídy vedou jednokřídlé dveře se směrem otevírání dovnitř a průjezdní šířce 80 cm do prostorů umývárny a běžného WC. Budova má krom přízemí ještě jedno patro, do kterého se nelze dostat jinak než po schodišti, které je široké 120 cm s výškou jednoho schodu 16 cm a hloubkou 28 cm. Počet schodů vedoucí do prvního patra je 24. Zde se opět nachází třída s hernou, umývárnou a běžným WC. Všechny dveře zde mají průjezdní šířku 80 cm.

Budova B: dispozice této budovy je stejná jako u budovy A
Před vchodem se nachází 3 schody o výšce jednoho schodu 18 cm a hloubce 30 cm. Tento vstup do budovy B tvoří dvoje dveře vzdálené od sebe 1 m. Interkom se nachází ve výšce 125 cm od země a je umístěn na pravé straně u levých dveří. V obou případech jsou zde mechanické jednokřídlé dveře se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou 90 cm. Jednokřídlými dveřmi o průjezdní šířce 80 cm se poté vchází do šaten a poté do tříd, herny s umývárnou a běžným WC. Vstup do tříd tvoří jednokřídlé dveře se směrem otevírání ven a o průjezdní šířce 80 cm. Ze třídy vedou jednokřídlé dveře se směrem otevírání dovnitř a průjezdní šířce 80 cm do prostorů umývárny a běžného WC. Práh u vstupu do prostor umývárny je vysoký 5 cm. Budova má krom přízemí ještě jedno patro, do kterého se nelze dostat jinak než po schodišti, které je široké 120 cm s výškou jednoho schodu 16 cm a hloubkou 28 cm. Počet schodů vedoucí do prvního patra je 24. Zde se opět nachází třída s hernou, umývárnou a běžným WC. Všechny dveře zde mají opět průjezdní šířku 80 cm, tak jako u prostor v předcházející budově A.

Obě tyto budovy jsou spojeny koridorem v přízemí, jehož průjezdní šířka je 135 cm. V tomto koridoru se nachází prostory pro vyučující a kancelář ředitelky.

Jelikož ani jedna z budov nemá bezbariérový vchod, přičemž v obou případech jsou před vchodem schody bez možnosti jejich překonání a pohyb mezi patry je možný pouze po schodech, neboť zde chybí i výtah či plošina, je objekt tedy zařazen do kategorie obtížně přístupných až nepřístupných objektů.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Wolkerova 34
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 427 042
e-mail: [email protected]
web: http://www.materskeskolky.cz