Základní škola pro 210 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky.Objekt spadá do správy ZŠ Demlovy, která zde má umístěny žáky od 1. až do 5. třídy.

V objektu před hlavním vstupem není žádné vyhrazené parkovací stání. V objektu se nachází dva vchody do budovy, jeden hlavní a jeden vedlejší vedoucí ze dvora.

Před hlavním vstupem se nachází dva schody, první o výšce 6 cm a hloubce 35 cm a druhý o výšce 17 cm a hloubce 45 cm. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou hlavního křídla 90 cm a vedlejšího také 90 cm. Výška prahu je zde 1 cm. Zádveří je široké 2,5 m a hluboké 4,5 m. Dveře jsou zde mechanické, s otevíráním do zádveří a průjezdovou šířkou hlavního křídla 90 cm a vedlejšího 45 cm. U těchto dveří se po levé straně nachází interkom, který je ve výšce 125 cm od země. Výška prahu je 2 cm. V přízemí se nachází šatny, jídelna, tělocvična a učebny. Dveře do šaten mají průjezdní šířku 90 cm, samotné šatny nejsou příliš prostorné pro manipullaci s vozíkem. Dveře do jídelny mají taktéž průjezdní šířku 90 cm, nicméně samotná jídelna je velice malá pro pohyb člověka na vozíku, i když stoly nejsou přimontovány napevno a dají se v případě potřeby odsunout. Výdejní pult je vysoký 77 cm. Vstup do tělocvičny má rovněž průjezdovou šířku dveří 90 cm. Krom přízemí má budova ještě další 2 patra, do kterých se nelze dostat jinak než po schodišti. Schodiště je široké 135 cm s výškou jednoho schodu 15 cm a hloubkou 35 cm . V dalších patrech jsou umístěny učebny a místnosti pro učitele.V objektu se nachází pouze běžné WC. Všechny učebny mají průjezdní šířku dveří 90 cm. Vedlejší vchod se nachází ve dvoře objektu, dveře jsou zde jednokřídlé s průjezdní šířkou 90 cm. Výška prahu je zde 4,5 cm.

V budově se nenachází bezbariérové WC, výtah, plošina, ani rampa a tudíž je tento objekt kvalifikován jako nepřístupný.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta

Fotografie
Petřkova 3
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 209 312
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsdemlova.cz:89/petrkova/?