Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Bělkovice - Lašťany. Jde o klidnou lokalitu obklopenou poli a lesy nedaleko známého „bělkovického údolí“. Tato obec leží v blízkosti města Olomouc, odkud je velmi dobře zajištěna autobusová doprava.

Jsme mateřská škola s maximální kapacitou 110 dětí, což odpovídá 5 třídám, kde jsou děti rozděleny dle věku. V budově se nachází 5 tříd a heren, 4 sociální zařízení pro děti, 5 šaten. Dále se v budově nachází kuchyňka (přípravna jídla), šatna pro personál, kabinet, 2 WC pro dospělé. Celá budova je podsklepená.

Součástí mateřské školy je i rozlehlá zahrada, vybavená zahradními domky, pískovišti, průlezkami, skluzavkou. Pískoviště jsou pokryta ochrannou plachtou proti znečištění zvířaty, některá jsou opatřena markýzou nebo pergolou, výměna písku se provádí po dvou letech. Celá zahrada je oplocená, z části zděná.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.Bělkovice-Lašťany 90
783 16 Bělkovice-Lašťany
telefon: (+420) 585 396 941; (+420) 731 517 477
e-mail: [email protected]
web: http://www.skolabelkovice.cz/ms/