Mateřská škola je jednou z nejstarších mateřských škol v Olomouci. Budova mateřské školy je samostatně stojící zděný objekt z roku 1927, součástí areálu je zahrada. Nachází se na okraji krásných Bezručových sadů, lemována slepým ramenem řeky Moravy, v bezprostřední blízkosti centra města a v dostupnosti městské hromadné dopravy. Na zahradě je vybudováno dětské hřiště (pískoviště, skluzavka, prolízačky apod.) a zde se taky odehrávají akce, programy a vystoupení pro rodiče a přátele školy. Cílem naší školky je návaznost na rodinnou výchovu, vytváření podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte předškolního věku. Vytváříme zde optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na oblast mravní a estetickou, rozvoj schopnosti učení, a na rozvoj pohybových schopností, dovedností a odolnosti organismu. Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Olomouc se svou právní subjektivitou.V objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání. Do areálu školky se vchází jednokřídlou železnou brankou o průjezdní šířce 1 m. Přístup ke vstupu tvoří zámková dlažba s mírným podélným sklonem do 9% a příčným sklonem do 7%. Vstup do školky vede před 3 schody s podestou a poté čtyřmi schody, které se nachází přímo před dveřmi u hlavního vstupu. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání ven a průjezdovou šířkou hlavního křídla 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Těmito dveřmi se vchází do malého zádveří, které je široké 4 m a hluboké 3,5m. Na toto zádveří navazují šatny určené pro nejmenší a středně staré děti, které mají třídy umístěné v přízemí budovy. V přízemí se kromě tříd a heren nachází také běžné WC s umývárnou. Vstup do umýváren a WC tvoří jednokřídlé posuvné dveře o průjezdní šířce 90 cm. V přízemí se také nachází již výše zmínění dvě třídy, jedna pro nejmenší děti a druhá pro středně staré děti. Obě mají vstupní dveře jednokřídlé s průjezdní šířkou 90 cm. Herna pro středně staré děti je umístěná hned vedle třídy a má dvoukřídlé dveře s celkovou průjezdní šířkou 160 cm. Herna pro nejmenší děti je také umístěná hned vedle třídy a šířka průchodu je 150 cm. Prostory pro nejmenší děti nejsou příliš velké a pohyb s vozíkem by zde byl poněkud obtížný.

Budova má ještě jedno patro, do kterého vchází děti zvlášť po venkovních schodech umístěných v tzv. rotundě na levém kraji budovy. Schody jsou zde točité a velmi příkré. Výtah či plošina, která by umožnila výstup pro člověka na vozíku zde není. V tomto prvním patře se nachází prostory pro nejstarší děti- třída, herna, šatny i běžné WC.

Vzhledem k bariérovému vstupu do budovy, absenci výtahu či plošiny umožňující pohyb mezi patry, je budova zařazena do kategorie nepřístupných objektů.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Točité schodiště Standartní toaleta

Fotografie
Michalské stromořadí 11
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 222 506
e-mail: [email protected]
web: http://www.msolomouc.cz