Mateřská škola je jednou z nejstarších mateřských škol v Olomouci. Budova mateřské školy je samostatně stojící zděný objekt z roku 1927, součástí areálu je zahrada. Nachází se na okraji krásných Bezručových sadů, lemována slepým ramenem řeky Moravy, v bezprostřední blízkosti centra města a v dostupnosti městské hromadné dopravy. Na zahradě je vybudováno dětské hřiště (pískoviště, skluzavka, prolízačky apod.) a zde se taky odehrávají akce, programy a vystoupení pro rodiče a přátele školy. Cílem naší školky je návaznost na rodinnou výchovu, vytváření podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte předškolního věku. Vytváříme zde optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na oblast mravní a estetickou, rozvoj schopnosti učení, a na rozvoj pohybových schopností, dovedností a odolnosti organismu. Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Olomouc se svou právní subjektivitou.Michalské stromořadí 11
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 222 506
e-mail: ms.michstrom@volny.cz
web: http://www.msolomouc.cz