Naše základní škola je úplnou školou s 1.–9. postupným ročníkem. Budova 1. stupně leží v centru obce, sousedí s areálem Obecního úřadu a s kostelem. Budova 2. stupně leží na okraji obce v sousedství nové výstavby a sportovního areál místní TJ Sokol Velký Týnec. Školu navštěvuje 267 žáků z Velkého Týnce a jeho místních částí Čechovic a Vsiska, dále z nedalekých obcí Grygova a Krčmaně. Několik žáků dojíždí do týnecké školy z Hostkovic, Majetína a Olomouce.Příčná 326
783 72 Velký Týnec
telefon: (+420) 585 391 490
e-mail: [email protected]
web: http://www.zs.velkytynec.cz