Naše soukromá alternativní škola svoji činnost zahájila 1.9.2010. Zakládáme si na rodinné atmosféře, vlídném a laskavém přístupu jak k dětem, tak k rodičům, které bereme jako rovnocenné partnery školy. Jsme si vědomi, že úzká spolupráce s rodiči pozitivně ovlivňuje výchovně vzdělávací proces dětí. Třídní učitel dokonce každé své dítě navštíví v jeho rodinném prostředí. Jsme škola s waldorfskou pedagogikou a to proto, že právě tento typ pedagogiky je nejvíce nakloněn skutečným potřebám dítěte.

Vědomě a koncepčně působíme na všestranný rozvoj osobnosti s velkým důrazem na individualitu každého dítěte. Vzdělávání probíhá v ucelených blocích a převážně prožitkem, tedy vlastní zkušeností. Našim cílem je po celou dobu školní docházky u dětí uchovat přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ morálních hodnot.

Při naší škole také působí mateřská školka. Ta se především snaží "chránit dětem dětství", tedy zajistit dětem takové podmínky, aby se mohly prostřednictvím hry bezstarostně rozvíjet. Dětem nabízíme prostředí vybavené převážně přírodním materiálem, který sám o sobě působí blahodárně.Rožňavská 21
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 775 755 015
e-mail: [email protected]
web: http://www.waldorf-olomouc.cz/skola.html