Provozujeme mateřskou školu pro 27 dětí. Pořádáme výlety, školní akce, divadelní představení, jízdy na ponících či besídky.Neklanova 4
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 941 060
e-mail: zsnemilany.red@seznam.cz
web: http://www.zsnem.cz