Základní škola pro děti od 6 do 11 let

elikož dnes více než kdy jindy žijeme v globálním světě, naše každodenní činnost a výuka v základní škole směřuje k tomu, abychom pomohli našim žákům stát se úspěšnými, aktivními a zodpovědnými světoobčany.

Naše ucelené a vyvážené kurikulum přispívá k rozvoji všech základních znalostí a dovedností odpovídajících prvnímu stupni základní školy. Zaměřujeme se také na rozvoji osobnostních a sociálního dovedností a důraz klademe především na rozvoji multikulturního myšlení.

Cílem našeho snažení je, aby vyučování bylo pro všechny žáky zábavné a zajímavé a aby jejich první zkušenost se školou a systematickou výukou byla příjemným zážitkem, na který budou s radostí vzpomínat.Sokolovská 76/6
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 754 881
e-mail: [email protected]
web: http://www.ischool.cz/anglicka-skola-skolka