Provozujeme základní školu pro 520 žáků. K dispozici je výchovný poradce, družina a školní jídelna. Pro děti jsou zajištěny exkurze a škola v přírodě. Dále jsou pořádány sportovní i vědecké olympiády, bowlingové i dopravní soutěže, recitační soutěže a turnaje školních družin.

Provozní doba sportovního areálu při ZŠ Helsinská

měsíc pracovní dny víkendy a svátky
Duben 15.00 – 19.00 9.00 – 19.00
Květen 15.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Červen 15.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Červenec 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Srpen 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00
Září 15.00 – 19.00 9.00 – 19.00
Říjen 15.00 – 18.00 9.00 – 18.00V objektu u hlavního vstupu není vyhrazeno parkovací stání. Povrch k hlavními vstupu není obtížný, je beze sklonu. Vodicí linie je přirozená. Před vstupem se nachází 2 schody o výšce 11 cm a hloubce 31 cm. Plocha před dveřmi je dostačující. V objektu se nachází interkom ve výšce 150 cm. AOM se v objektu nenachází. Hlavní dveře jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním ven. Průjezdová šířka hlavního křídla je 73 cm a šířka vedlejšího křídla je taktéž 73 cm. Šířka a hloubka v zádveří je dostatečná.

Ze zádveří vpravo se nachází jedna místnost pro vyučující (kde se nachází pošta, občerstvení...), ke které je nutné překonat sklon 10,5 %.

Taktéž ze zádveří vpravo se nachází schodiště (viz foto), kde je svislá plošina, která je volně přístupná s ovladačem. Šířka plošiny je 81 cm a hloubka je 88 cm. Maximální nosnost je 225 kg. Nástup je vždy z boku a nástupní prostory jsou dostatečné. Na plošině není zavírání, nachází se zde pouze madlo. Plošina nemá zvonění, pouze alarm, který je na plošině. Plošina spojuje sklep a první podlaží, kde jsou třídy. Plošina celkem překoná 8 schodů ze sklepa a 14 schodů do prvního podlaží. Do dalších pater vedou pouze schody a je nemožné se zde dostat bezbariérově.

Ze zádveří vlevo se nachází dvoukřídlé dveře do 1. pavilonu, průjezdová šířka hlavního křídla je 68 cm a druhého 70 cm. Ihned za dveřmi se nachází převýšení, na kterém je koberec, o sklonu 21 %, které je velmi náročné překonat (viz foto). V tomto patře se nachází 3 poměrné malé třídy, kde při běžném provozu není dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. Pro vozíčkáře se tabule nachází taktéž vysoko. Dále je v patře umístěn malý kabinet pro 3 vyučující, opět je zde nedostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

Do 2.pavilonu se hned za dveřmi nachází také převýšení se sklonem 8 %. Do druhého pavilonu se dostaneme koridorem přímo naproti vstupním dveřím do budovy. Vstup do pavilonu se nachází na levé straně v druhé polovině koridoru. 2. pavilon je stejný jako ten první. Na konci koridoru je tělocvična. Dveře do tělocvičny jsou dvoukřídlé, průjezdová šířka hlavního křídla je 77 cm a vedlejšího 71 cm. Vedle tělocvičny se také nachází zasedací místnost, kde průjezdová šířka dveří je 79 cm. V místnosti je pro vozíčkáře prostor dostatečný, ale není zde možná žádná další manipulace, protože stoly jsou k podlaze přidělány napevno.

Vedle vchodu do druhého pavilonu se nachází upravené WC, které bývá zamčené, ale po domluvě může být získán klíč. Kabina je samostatná, dveře se otevírají z kabiny ven, zevnitř je madlo a průjezdová šířka je 90 cm. Vypínač se nachází ve výšce 115 cm. Kabina je široká 170 cm a hloubka je 146 cm. Vzdálenost levého boku od mísy je 15 cm a pravého 150 cm. Výška sedátka je 39 cm. Splachování je mechanické, vzadu ve výšce 76 cm a odsazení od rohu je 43 cm. Levé madlo je sklopné o délce 88 cm a výšce 69 cm. Pravé madlo je pevné o délce 66 cm a výšce 87 cm. Osová vzdálenost je 55 cm. Umyvadlo je ve výšce 83 cm, podjezd umyvadla je dostatečný. Baterie je páková a v ve výšce 92 cm. Madlo u umyvadla chybí.

Z koridoru vedou vpravo jednokřídlé mechanické dveře o šířce 90 cm ven, kde se po chodníku dostaneme až k jídelně školy. Do jídelny vede nájezdní plošina o sklonu 9,5 %, jsou zde jednokřídlé mechanické dveře s otevíráním ven o šířce 90 cm. Ze zádveří do jídelny je průjezdný prostor 84 cm. Výška výdejního pultu je 84 cm. Podjezd stolu je dostatečný, nicméně jídelna jako taková je poměrně stísněná a manipulační prostor s vozíkem může být za běžného provozu obtížný.

Vedlejší vstup vede z ulice Rumunská. Vstup není nijak vyznačen a není zde vyhrazené parkovací stání. Přístup není obtížný, jsou zde kostky. Vstup bývá uzamčený, ale přístup může zajistit školník po individuální domluvě. Následný vstup do budovy školy je ten, kterým se chodí do jídelny.

Tento vedlejší vstup je také vstupem do místní družiny, která je ale bezbariérově naprosto nepřístupná (viz foto).

Závěr: ZŠ Helsinská je odloučené pracoviště ZŠ Tererovo náměstí. V současné době na škole není žádný žák s tělesným postižením. Přestože na škole je funkční plošina a bezbariérová toaleta, škola jako celek je bariérová. Bezbariérově se dá využít pouze velmi malá část školy-prakticky pouze přízemní prostory, které jsou navíc poměrně stísněné a při běžném provozu školy manipulace na invalidním vozíku může být velmi složitá.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Plošina, výtah pro osoby s om. schop. pohybu Schody Bezbariérová toaleta

Fotografie
Helsinská 6
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 413 245
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsterera.com